Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Czasopisma Uczelni

 

Czasopisma publikowane w Akademii Pomorskiej w Słupsku

 

UJEDNOLICONY WYKAZ CZASOPISM ZA LATA 2013-2016

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictwa publikujących recenzowane monografie naukowe

CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH

Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF)

wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

 

Ars Inter Culturas    

nr na liście    259  

ISSN    2083-1226

liczba punktów 7

 

 

 

Baltic Coastal Zone        

nr na liście    302  

 ISSN    1643-0115    

liczba punktów    11        

 

 

 

Polilog. Studia Neofilologiczne        

nr na liście    1851

ISSN    2083-5485    

liczba punktów    6

 

 

 

Słupskie Prace Biologiczne        

nr na liście    2390     

ISSN    1734-0926    

liczba punktów    7

 

 

 

Słupskie Prace Geograficzne      

 nr na liście    2391    I

SSN    1641-8468    

liczba punktów    6

 

 

 

Scripta Historica (dawniej: Słupskie Studia Historyczne)    

nr na liście    2393  

ISSN    1641-9650    

liczba punktów    9

 

 

 

Świat tekstów. Rocznik Słupski    

nr na liście    2657

ISSN    2083-4721     

liczba punktów    7

 

 

 

Słupskie Studia Filozoficzne (materiały archiwalne)        

nr na liście    2392     

ISSN    1641-9669     

liczba punktów    5

 

Znajdziesz nas tutaj