Rektor, Prorektorzy, Dziekani

 1. Dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Osadowski
 2. Dr hab., prof. nadzw. Danuta Gierczyńska
 3. Dr hab. inż., prof. nadzw. Aleksander Astel
 4. Dr hab., prof. nadzw. Andrzej Icha
 5. Dr hab., prof. nadzw. Daniel Kalinowski
 6. Prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon


Nauczyciele akademiccy z tytułem profesora lub stopniem naukowym dra hab.

 1. Dr hab., prof. nadzw. Adrianna Biedroń
 2. Prof. dr hab. Roman Drozd
 3. Dr hab., prof. nadzw. Dariusz Ficek
 4. Dr hab., prof. nadzw. Iwona Jażewicz
 5. Dr hab., prof. nadzw. Elżbieta Kal
 6. Dr hab. n. med., prof. nadzw. Przemysław Kowiański 
 7. Dr hab., prof. nadzw. Natalia Kurhaluk
 8. Dr hab., prof. nadzw. Robert Kuśnierz
 9. Dr hab., prof., nadzw. Zbigniew Sobisz
 10. Dr hab., prof. nadzw. Tadeusz Sucharski
 11. Dr hab., prof. nadzw. Agnieszka Zalewska -Meler
 12. Dr hab., prof. nadzw. Monika Zytke

Nauczyciele akademiccy

 1. Dr Sławomir Pasikowski
 2. Dr Wioletta Szymańska
 3. Dr Monika Waśkow
 4. Dr Dorota Werbińska

 Przedstawiciel SPNJO, SWFiS, Biblioteki Uczelnianej

      Mgr Bożena Sypiańska

 Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

     Mgr inż. Mariusz Jędrych

 Przedstawiciel Samorządu Doktorantów

    Mgr Adam Czarnecki

 Studenci

 1. Aleksandra Brzozowska
 2. Justyna Gugała
 3. Magdalena Kinda
 4. Ewa Litwińska
 5. Paulina Winiarska

 Z głosem doradczym

 1. Michał Grochola – Kwestor
 2. Dr Beata Taraszkiewicz – Dyrektor Biblioteki Uczelnianej
 3. Mgr Małgorzata Ochniowska – Audytor Wewnętrzny
 4. Dr Piotr Gancarz - ZNP
 5. Zbigniew Bronk – KNSZZ „Solidarność ‘80”
 6. Krzysztof Biernacki – KZ WZZ „Sierpień ‘80”
 7. Dr Krystyna Złotkowska-Krawiec – NSZZ „Solidarność”

 

Uchwały Senatu AP