Zaproszenie na 11

KondolencjeWyrazy głębokiego współczucia dla Pani dr Justyny Ratkowskiej-Pasikowskiej z Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej naszej Uczelni z powodu śmierci Ojca
składa Rektor, Senat oraz cała społeczność akademicka.

KondolencjeWyrazy głębokiego współczucia dla Pani prof. Agnieszki Zalewskiej-Meler z Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej naszej Uczelni z powodu śmierci Ojca
składa Rektor, Senat oraz cała społeczność akademicka.

Pismo okólne nr R.022.8.17 w sprawie podziału funduszu na nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich w roku 2017