Pismo okólne w sprawie zwolnienia pracowników od świadczenia pracy w dniu 14 sierpnia 2017

KondolencjeZ powodu śmierci Mamy, Pani Zofii Sznigier – wieloletniego nauczyciela akademickiego naszej Uczelni, wyrazy głębokiego współczucia Pani Marii Sznigier z Biblioteki AP w Słupsku składa
Rektor, Senat oraz cała społeczność akademicka.

KondolencjeZ powodu śmierci Ojca wyrazy głębokiego współczucia Panu dr. Grzegorzowi Piekarskiemu z Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej naszej Uczelni składa
Rektor, Senat oraz cała społeczność akademicka.

KondolencjeZ powodu śmierci Ojca wyrazy głębokiego współczucia Panu prof. Aleksandrowi Kuczabskiemu z Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych naszej Uczelni składa
Rektor, Senat oraz cała społeczność akademicka.