fot senat19.04 28019 kwietnia br. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu Akademii Pomorskiej, na którym gościł Dyrektor Biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller. Przedstawił on propozycje zmian dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki w ramach projektu „Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego”.

Pod koniec stycznia br. polskie środowisko akademickie zapoznało się z trzema projektami przygotowanymi przez wyłonione w drodze konkursu zespoły eksperckie. Projekty te są obecnie analizowane i poddane dyskusji środowiskowej. Dyrektor Biura Ministra Piotr Müller podczas posiedzenia Senatu AP w Słupsku zaprezentował i przybliżył założenia  projektu Ustawy 2.0 z wyróżnieniem m.in. przewidzianego funkcjonowania trzech typów uczelni – dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych oraz uczelni badawczych, które mogłyby rywalizować z najlepszymi europejskimi ośrodkami akademickimi.

Najważniejszymi celami proponowanych zmian dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce są: poszerzenie autonomii uczelni, jednoznaczne dążenie do podnoszenia jakości dydaktyki i badań naukowych oraz poprawa modelu zarządzania uczelniami. Prezentacja proponowanych zmian związanych z projektem Ustawy 2.0 przez Dyrektora Biura Ministra Piotra Müllera i dyskusja z nimi związana podczas posiedzenie Senatu AP w Słupsku wpisały się w prowadzone na szeroką skalę konsultacje w środowisku akademickim, które dotyczą reformy nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.