DSC 0413Za nami III Akademickie Spotkania z Przedsiębiorczością, które przyniosły wiele inicjatyw dzięki zaangażowaniu uczestników tego wydarzenia z naszego regionu.

Do tegorocznej edycji włączyli się m.in. Urząd Miejski w Słupsku, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku – Oddział w Słupsku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Słupsku, Kaliop Poland Sp. z o.o., Pomorska Agencja rozwoju Regionalnego i Słupski Inkubator Technologiczny, Państwowa Inspekcja Pracy – Oddział w Słupsku, Powiatowy Urząd Pracy, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, HR Consulting, Pomorski Fundusz Pożyczkowy, Zakład Doskonalenia Zawodowego, młodzi przedsiębiorcy z firm: Camillia Craft Room i Insomnia Tatoo Art oraz uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego ze Słupska z projektem „Mobilne przejście dla pieszych”, za który zostali wyróżnieni Nagrodą Specjalną podczas ubiegłorocznej edycji Konkursu EXPLORY. Patronatem honorowym nasze przedsięwzięcie objęli Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Prezydent Słupska Robert Biedroń. Patronami medialnymi tego przedsięwzięcia są „Głos Pomorza”, Radio FAMA,  Radio Koszalin i Telewizja Słupsk.

Inauguracja trzeciej edycji Akademickich Spotkań z Przedsiębiorczością w naszej Uczelni zgromadziła wielu uczestników, którzy mieli okazję wziąć udział w warsztatach, konsultacjach, szkoleniach i prezentacjach prowadzonych przez naszych gości. Podczas Akademickich Spotkań z Przedsiębiorczością można się było dowiedzieć m.in. o zawodach przyszłości, o prawie pracy, wizerunku online – nowoczesnych metodach poszukiwania pracy, a także o tym jak wejść na obecny rynek pracy i jak rozpocząć własną działalność gospodarczą. Ideą tych spotkań w naszej Uczelni jest akademickie wsparcie i stworzenie klimatu dla wymiany myśli, pomysłów i projektów prezentowanych przez grono wystawców. Współpraca Akademii Pomorskiej z przedsiębiorcami regionu i z instytucjami związanymi z rynkiem pracy współtworzy to przedsięwzięcie, które jest również  doskonałą okazją do przedstawienia potencjału firm subregionu słupskiego, a także, jak już tu wspomniano, do wymiany poglądów i doświadczeń oraz nawiązania kontaktów. Akademickie Spotkania z Przedsiębiorczością tworzą specyficzną przestrzeń, która łączy wiele dróg – zawsze z wielką radością witamy w naszej Uczelni młodych przedsiębiorców, jak również studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wszystkich naszych partnerów – tegorocznych gości. Celem tej akademickiej inicjatywy była integracja środowiska biznesowego i społeczności studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w atmosferze partnerstwa i współpracy.  Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gościom, którzy przeznaczyli swój czas na włączenie się w naszą inicjatywę.