FNPFundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) do 2 października zbiera wnioski do konkursów w pięciu programach, w których naukowcy mogą zdobyć łącznie aż 67 mln zł na projekty badawczo-rozwojowe. O granty na realizację badań ubiegać się mogą badacze posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. 

 

Aktualnie wnioski można składać w następujących programach:

FIRST TEAM – w którym młodzi doktorzy mogą zdobyć środki w wysokości ok. 2 mln zł na założenie pierwszego zespołu badawczego

HOMING – który oferuje środki na staże podoktorskie w Polsce w wysokości ok. 800 tys. zł

POWROTY – który ma pomóc młodym badaczom w powrocie do pracy naukowej po przerwie związanej np. z rodzicielstwem, czy pracą w innym sektorze gospodarki (w programie tym można zdobyć grant w wysokości ok. 800 tys. zł).

Więcej informacji na stronie: http://www.fnp.org.pl/granty-dla-firm-i-naukowcow/ w załączniku oraz w Biurze ds. Nauki.