Ochrona środowiska to kierunek studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku, który jest związany z działaniami rozwijanymi i promowanymi w naszej współczesności. Integruje on wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku, zajmując się zmianami zachodzącymi w środowisku przyrodniczym i racjonalnym gospodarowaniem jego zasobami.

Absolwenci potrafią diagnozować stan i procesy zachodzące w przyrodzie, a także wpływ człowieka na środowisko. Posiadają oni także umiejętności prowadzenia prac badawczych, jak również organizowania efektywnie działających stanowisk takiej pracy. Ich perspektywy zawodowe są związane z instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie środowiskiem, za jego jakość i kontrolę jego stanu, z laboratoriami badawczymi i stacjami prowadzącymi monitoring stanu środowiska, z firmami projektowymi, z administracją, samorządami terytorialnymi, a także z organizacjami zajmującymi się edukacją ekologiczną.

Serdecznie zapraszamy na studia do Akademii Pomorskiej w Słupsku:
https://rekrutacja.apsl.edu.pl/Rekrutacja/Oferta/Studia-1-stopnia/Ochrona-srodowiska