Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku to miejsce, gdzie można nie tylko poszerzać wiedzę i rozwijać swoje pasje, ale także dbać o kondycję fizyczną. Studentki SUTW od kilku lat systematycznie uczestniczą w zajęciach gimnastyki prowadzonych przez mgr. Marka Pasławskiego z SWFiS naszej Uczelni.

Ćwiczenia te pozwalają utrzymać dobrą formę fizyczną, a tym samym i zdrowie. W tym roku akademickim w naszej Uczelni zajęcia z gimnastyki odbywają się co tydzień we wtorki. Uczęszcza na nie 17 osób. Oferta Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AP w Słupsku skierowana do seniorów nastawiona jest na ich aktywność oraz zaangażowanie i buduje obraz uczestnika SUTW dbającego o swą kondycję. Pełni energii, uprawiający sport seniorzy współtworzą słupski obraz aktywnej „młodości trzeciego wieku”. Pokazują, że pasja, dobra energia i chęć działania ludzi tworzących Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku są jego dobrą marką. Jest to również najlepsza forma zaproszenia dla nowych uczestników spotkań SUTW.