Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie na VII Ogólnopolską Konferencję Naukową w cyklu: Rzeczpospolita domów

Zaproszenie na VII Ogólnopolską Konferencję Naukową w cyklu: Rzeczpospolita domów

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zapraszają na VII Ogólnopolską Konferencję Naukową w cyklu: Rzeczpospolita domów, która odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2018 r.

Pojęcie Rzeczpospolita domów posiada konotacje historyczne i społeczne, związane jest ze „złotym wiekiem” Rzeczpospolitej szlacheckiej. Z czasem określenie to zyskało status mityczny, odnosi się ono bowiem do wartości uniwersalnych i symbolicznych. D o m – wyrastający z przeszłości, z tradycji i naszego dziedzictwa – zawsze był przestrzenią kreowaną według określonych wzorców, norm, konwencji, a jednocześnie pozostawał miejscem własnym, niepowtarzalnym, jedynym. Domy to depozytariusze naszej kultury i tradycji, to miejsca kształtujące naszą tożsamość i samoświadomość, obszar zdobywania pierwszych doświadczeń i wiedzy o świecie – najpierw tym najbliższym, znanym i swojskim, a następnie również tym dalekim, nieznanym i tajemniczym. To także obszar rozwijania pasji i zainteresowań, albo wykonywania pracy i zdobywania środków na życie, czy też poprawy jego statusu. Aktywność człowieka od najdawniejszych czasów była bowiem podporządkowana ideowym lub pragmatycznym, utylitarnym celom. Alchemicy, próbujący odkryć metodę transmutacji ołowiu w złoto (w celu stworzenia kamienia filozoficznego), czy szukający lekarstwa na wszelkie choroby (panaceum) oraz eliksiru nieśmiertelności, to poprzednicy współczesnych chemików, fizyków, psychologów i parapsychologów, a nawet astrologów i medyków. Ich doświadczenia i eksperymenty można traktować jako preludium do rozwoju badań i postępu technologicznego. Rzemieślnicy, którzy z pokolenia na pokolenie przekazywali swą wiedzę i odkrywali arkana kunsztu, to czasami artyści w swoim fachu. Godni uwagi są zwłaszcza ci, których umiejętności stają się „tematem” muzealnych ekspozycji i odchodzą w niepamięć, na przykład przedstawiciele starych zawodów: folusznicy, ceglarze, kowale, konwisarze, bednarze, garncarze, ludwisarze, rymarze, smolarze, zduni itp. Warto opisać ich oraz domy, w których żyli i pracowali (na przykład warsztaty, pracownie, gabinety etc.), jak również konfraternie i cechy, do których należeli. Z miejscami, w których wytwarzano, sprzedawano, kupowano, bądź wymieniano towary (czyli targi, jarmarki, a wraz z rozwojem przemysłu manufaktury etc.) wiąże się również handel. I właśnie te domy, w których wytwarzano rozmaite artykuły, oraz miejsca, gdzie dokonywano różnego rodzaju transakcji, wraz z ludźmi, którzy zawodowo lub z pasji w przeszłości i współcześnie zajmowali się lub zajmują magią i rzemiosłem, będą nas interesowały najbardziej w czasie najbliższego interdyscyplinarnego spotkania poświęconego rozmowom o domach Rzeczypospolitej w jej dawnych i obecnych granicach. W związku z podjętą tematyką hasło, jakie nadajemy naszemu siódmemu spotkaniu, brzmi:

Domy magii, rzemiosła i handlu

Tradycyjnie już zapraszamy w gościnne mury Akademii Pomorskiej i do Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. Hasło siódmej konferencji w cyklu Rzeczpospolita domów odsyła do wyjątkowych domów, które z jednej strony kojarzą się z organizacją codziennego życia, a ich funkcja jest pragmatyczna i utylitarna, z drugiej natomiast wiążą się z niecodzienną i niepospolitą działalnością dawnych mistrzów. Te szczególne domy i ludzie z nimi związani interesują nas w szerokim spektrum antropologicznym i socjologicznym, kulturowym i filozoficznym. Liczymy na studia, które proponowaną tematykę ukażą w całym jej zróżnicowaniu, w bogactwie materialnym i niematerialnym, w przestrzeni użyteczności publicznej i w literaturze. Dlatego też z pytaniem, jaka jest ich rola w kulturze i tradycji Rzeczpospolitej, zwracamy się do literaturoznawców, historyków, teatrologów, filmoznawców, historyków sztuki, muzealników, archiwistów, socjologów, geografów oraz tych wszystkich, u których hasło Domy magii, rzemiosła i handlu wywołuje żywą refleksję.

Teksty Państwa wystąpień zostaną opublikowane w monografii, która będzie kolejnym, siódmym tomem budującym „bibliotekę” Rzeczpospolitej domów. W ramach opłaty konferencyjnej, której wysokość określamy na 600 zł, organizatorzy zapewnią uczestnikom materiały konferencyjne, wyżywienie oraz 2 noclegi. Pozostałe informacje (termin, w jakim należy uiścić opłatę, miejsce zakwaterowania, nr konta, adres oraz hasło, jakie należy podać w tytule przelewu) zostaną przekazane osobom zainteresowanym udziałem w konferencji w styczniu 2018 r.

Tematy referatów prosimy zgłaszać listownie lub drogą elektroniczną na adres inicjatorki i kierownika naukowego konferencji do 30 stycznia 2018 r. korzystając z Formularza zgłoszeniowego.

dr Krystyna Krawiec-Złotkowska

krystyna.krawiec-zlotkowska@apsl.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Zaproszenie i Formularz zgłoszeniowy

 

 

Znajdziesz nas tutaj