Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Doktoranci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Konferencja Naukowa TYGIEL  „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Konferencja Naukowa TYGIEL „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji Naukowej TYGIEL  „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, która odbędzie się 21-22 marca 2020 roku w Lublinie.

Gośćmi Honorowymi tegorocznej, dwunastej już, edycji będą:

dr Krzysztof Chyliński – CSF ProTech, Wiedeń.  Tytuł wystąpienia: Inżynieria genetyczna z CRISPR/Cas9 – od terapii genowej do wskrzeszania mamutów.

prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski  – Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. Tytuł wystąpienia: Kondensacja Bosego-Einsteina wczoraj i dziś.

Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek – Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. Tytuł wystąpienia: Co biolog molekularny ma do powiedzenia o umyśle?

Dr hab. Małgorzata Bieńkowska prof. UwB – Instytut Socjologi, Uniwersytet w Białymstoku. 

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL to jedno z największych wydarzeń naukowych w Polsce, które co roku, w marcu, staje się naukowym panelem wymiany wiedzy, inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Sesje wystąpień ustnych oraz posterów naukowych podzielone są dziedzinami nauki:

  • nauki medyczne i nauki o zdrowiu
  • nauki przyrodnicze
  • nauki ścisłe
  • nauki techniczne
  • nauki humanistyczne
  • nauki społeczne
  • nauki leśne, rolnicze i weterynaryjne
  • sztuka.

Konferencja TYGIEL od lat ceniona jest za możliwość przedstawienia i upowszechnienia prac naukowych ze wszystkich obszarów nauki, co wiąże się ze współpracą pomiędzy osobami podejmującymi rozwiązania tych samych problemów, ale wykorzystujących inne narzędzia, metody badawcze i bazującymi na osiągnięciach różnych dziedzin nauki.

Wydarzenie to może pochwalić się kilkunastoletnią tradycją, jako inicjatywa lubelskiego środowiska naukowego – wspólnego przedsięwzięcia przedstawicieli wszystkich publicznych lubelskich uczelni wyższych – dała podwaliny do stworzenia Fundacji TYGIEL, jak i realizacji pozostałych aktywności.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość zaprezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego, wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych oraz wydania rozdziału w monografii naukowej.

Konferencja realizowana jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

II tura rejestracji kończy się 23 stycznia 2020 r.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej: Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej

(zakładka Rejestracja).

www.konferencja-tygiel.pl

Serdecznie zapraszamy!

Ewelina Chodźko

Komitet Organizacyjny Konferencji Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Znajdziesz nas tutaj