Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Doktoranci/doktoraty

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Akademii Pomorskiej w Słupsku na rok akademicki 2022/2023

Opis Szkoły Doktorskiej:

https://www.apsl.edu.pl/doktoranci-doktoraty/szkola-doktorska/ogolna-charakterystyka

Opis organizacyjnej strony rekrutacji:

https://rekrutacja.apsl.edu.pl/?utm_source=GoogleOPT&utm_medium=cpc&utm_campaign=rekrutacja&utm_term=2021&utm_content=text

Ponadto przypominamy:

ponadto przypominamy:

1.) Od 20 czerwca do 09 września 2022 r. - składanie dokumentów do Biura Rekrutacji AP w Słupsku, ul. Boh. Westerplatte 64

patrz procedura rekrutacyjna: https://www.apsl.edu.pl/doktoranci-doktoraty/szkola-doktorska/rekrutacja-do-szkoly-doktorskiej

2.) 15 września 2022 – rozmowy kwalifikacyjne z członkami Komisji Rekrutacyjnych (osobno dla sekcji I: Historia/Literaturoznawstwo i dla sekcji II: Nauki biologiczne/Nauki o Bezpieczeństwie Narodowym)

Patrz kryteria rekrutacyjne w ramach konkursu do Szkoły Doktorskiej: 

http://bip.apsl.edu.pl/uchwala/15966/uchwala-nr-r-000-13-22

3.) 30 września – zakończenie ogłoszenie wyników rekrutacji

 

Życzymy powodzenia!!!

Do pobrania:

Znajdziesz nas tutaj