Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Doktoranci/doktoraty

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Akademii Pomorskiej w Słupsku na rok akademicki 2020/2021

Opis Szkoły Doktorskiej oraz zasady rekrutacji:

https://rekrutacja.apsl.edu.pl/Rekrutacja/oferta/szkola-doktorska/szkola-doktorska

Ponadto przypominamy:

  1. Od 22 czerwca do 11 września 2021 r. - składanie dokumentów do Biura Rekrutacji AP w Słupsku, ul. Boh. Westerplatte 64, pokój 202 - patrz procedura rekrutacyjna: https://rekrutacja.apsl.edu.pl/Rekrutacja/zasady-rekrutacji
  2. 11 września 2021 r. – ogłoszenie szczegółów co do formy, miejsca i godziny Rozmów Kwalifikacyjnych
  3. 17 września 2021 – rozmowy kwalifikacyjne z członkami Komisji Rekrutacyjnych (osobno dla sekcji I: Historia/Literaturoznawstwo i dla sekcji II: Nauki biologiczne/Nauki o Bezpieczeństwie Narodowym). Patrz kryteria rekrutacyjne w ramach konkursu do Szkoły Doktorskiej: http://bip.apsl.edu.pl/artykul/870/15476/uchwala-nr-r-000-61-21
  4. Do 30 września – ogłoszenie wyników rekrutacji

wszystkie informacje kompleksowo pod zakładką: https://rekrutacja.apsl.edu.pl/Rekrutacja/oferta/szkola-doktorska/szkola-doktorska

Życzymy powodzenia!!!

Do pobrania:

Znajdziesz nas tutaj