Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło

Doktoranci/doktoraty

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Morze, Pomorze i my – na przestrzeni dziejów

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Morze, Pomorze i my – na przestrzeni dziejów

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową Morze, Pomorze i my – na przestrzeni dziejów

Instytut Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku

we współpracy z

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. adm. floty Józefa Unruga w Ustce; Miastem Ustka, Gminą Kobylnica; Kołem Naukowym Historyków Akademii Pomorskiej;

zaprasza do udziału w

Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Morze, Pomorze i my – na przestrzeni dziejów

Słupsk-Ustka 13-15 maja 2020 roku

Akademia Pomorska w Słupsku/

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce/Urząd Miejski w Ustce

W 2020 roku mija sto lat od uroczystych zaślubin Polski z morzem. Na mocy traktatu wersalskiego podpisanego 28 czerwca 1919 r. przyznano Polsce prawo do ponad 140 kilometrowego wybrzeża Morza Bałtyckiego. 10 lutego 1920 roku generał Józef Haller wrzucił do Zatoki Puckiej platynowy pierścień, który symbolizował odzyskanie przez Polskę dostępu do Bałtyku.

Intencją organizatorów konferencji, mającej odbyć się w ramach VI Słupskiego Festiwalu Historycznego, jest przypomnienie zarówno tej stosunkowo bliskiej historii związanej z powrotem części Pomorza w granice Rzeczpospolitej, jak i przywołanie odleglejszych dziejów krajów i krain, narodów i społeczności związanych z Morzem Bałtyckim. Tematyka konferencji ma oscylować wokół znaczenia morza dla, nie tylko mieszkańców Pomorza, czy  wybrzeży Bałtyku, ale także państw nie mających dostępu do morza. Istotą jest interakcja między ludźmi a morzem i wynikające z niej konsekwencje.

Chcielibyśmy, aby w centrum rozważań znalazło się Morze Bałtyckie z jego wszelkimi oddziaływaniami, nie tylko na położone nad nim państwa, ale także na państwa z nimi sąsiadujące.

Zakres chronologiczny konferencji rozciąga się od starożytności po XX w. Daje to możliwość szerokiego spojrzenia na dzieje ludów związanych z Morzem Bałtyckim.

Nad brzegami Morza Bałtyckiego  – w Ustce – poruszać będziemy następujące tematy:

 • Wartość morza w dziejach ludów zamieszkujących jego wybrzeża.
 • Znaczenie morza dla rozwoju kulturalnego i gospodarczego tych terenów.
 • Życie duchowe i mentalność mieszkańców wybrzeży Bałtyku.
 • Bałtyk – morze, które dzieli czy morze, które łączy?
 • Położenie geopolityczne a codzienność państw regionu Morza Bałtyckiego.
 • Sytuacja mieszkańców wybrzeży Morza Bałtyckiego na przestrzeni wieków.
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów ludzi morza i wybrzeża.
 • Rozwój floty i komunikacji morskiej.
 • Wątki marynistyczne związane z Morzem Bałtyckim; strach i fascynacja morzem.
 • Warunki i aspekty dawnej żeglugi – piraci, konflikty z prawem, katastrofy.
 • Trudy morskiej podróży; losy pasażerów, załogi.
 • Losy ludzi morza i Pomorza.
 • Codzienność ludzi wybrzeża na przestrzeni wieków.
 • Ludzie morza – trudne sąsiedztwo: wojny i sojusze.
 • Jak narody bez morza postrzegały ten żywioł?
 • Wpływ morza na tożsamość kulturową i narodową.

          Formuła konferencji zakłada spotkanie naukowców różnych specjalności: historyków, archeologów, politologów, kulturoznawców, etnologów, literaturoznawców, muzealników, archiwistów, bibliologów, historyków sztuki i in. Konferencja ma stanowić forum wymiany efektów badań i doświadczeń naukowych. Konferencja trwać będzie dwa dni. Jej rozpoczęcie poprzedzi debata pt. Polska nad Bałtykiem w XX wieku, którą poprowadzi prof. dr hab. Wojciech Skóra w dniu 13 maja 2020 roku w budynku Akademii Pomorskiej w Słupsku. Obrady odbywać  będą się 14 maja w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce i 15 maja Urzędzie Miejskim w Ustce. W programie przewidziana jest m.in. wycieczka po Ustce i Bunkrach Blüchera, możliwość zapoznania się z urządzeniem szkolno-treningowym Śnieżnik oraz uroczysta kolacja połączona z koncertem. Zgłoszenia tematów wystąpień (wraz z krótkim – kilkunastowersowym – streszczeniem) prosimy nadsyłać do dnia 31.03.2020  roku pod adres:

konferencja.knh.ap.slupsk@gmail.com

Do 5.04.2020 r. organizatorzy dokonają weryfikacji zgłoszeń i podejmą decyzję o zakwalifikowaniu zgłoszonych referatów w ramach odpowiednich sesji tematycznych konferencji. Referaty wygłoszone na konferencji (po uzyskaniu pozytywnych recenzji), zostaną opublikowane w pracy zbiorowej wydanej przez Wydawnictwo Akademii Pomorskiej znajdujące się na liście wydawnictw punktowanych. Języki konferencji to: j. angielski, j. niemiecki, j. polski, dopuszczalne jest także wygłoszenie referatu w języku uczestnika konferencji.

Strona konferencji:

www.dziejemorza.com

Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/2213215302316714/

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł (60 euro).

W przypadku rezygnacji z udziału w uroczystej kolacji i koncercie opłata konferencyjna wynosi 200 zł (50 euro).

Obserwatorzy, czyli osoby uczestniczące w obradach konferencji biorą w niej udział bezpłatnie.

Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów podróży i pobytu uczestników.

W kolejnym komunikacie organizatorzy przedstawią propozycje dotyczące bazy noclegowej.

 

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłaty :

02 1240 3770 1111 0000 4068 0617

W przypadku badaczy z zagranicy numer rachunku bankowego:

SWIFT/BIC:  PKOPPLPW

IBAN:  PL02124037701111000040680617

W tytule wpłaty prosimy o podanie w następującej kolejności:

- NR SUBKONTA KONFERENCJI - 249-519

- imię i nazwisko uczestnika

- nazwa Instytucji dokonującej wpłaty

- nazwa skrócona konferencji - KN MPM

​Komitet organizacyjny konferencji:

mgr Patrycja Osińska - Przewodnicząca,

mgr Jacek Adler - Wiceprzewodniczący,

mgr Jerzy Brodowski,

mgr Szymon Smentek,

mgr Patrycja Jędrzejewska,

mgr Marcin Osiński,

mgr Mariusz Borysiewicz,

 kmdr ppor. mgr Robert Biernaczyk

Komitet naukowy konferencji:

Dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio, prof. AP (Akademia Pomorska, Polska) - przewodnicząca

Doc. mgr. Robert Antonín, Ph.D. (University of Ostrava, Czechy)

Prof. dr Tomasz Blusiewicz (University of Tyumen, Rosja)

Prof. dr hab. Roman Drozd (Akademia Pomorska, Polska)

Dr hab. Agnieszka Gut, prof. USz (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

Dr hab. Paweł Gut, prof. AP (Akademia Pomorska, Polska)

Dr hab. Dariusz Karczewski, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Polska)

Dr hab.  Robert Kuśnierz, prof. AP (Akademia Pomorska, Polska)

Dr hab. Jakub Morawiec, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Polska)

Prof. dr hab. Beata Możejko, UG (Uniwersytet Gdański, Polska)

Doc. Martin Nodl, PH.D., (The Centre for Medieval Studies/Charles University, Czechy)

Dr hab. Małgorzata Nossowska, prof. UMCS (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)

Kmdr  mgr inż. Grzegorz Okuliar (Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, Polska)

Dr Haik Thomas Porada (Vorsitzender der Historische Kommission für Pommern, Leibnitz Institut für Landeskunde, Niemcy)

Dr Kacper Pencarski (Akademia Pomorska, Polska)

Dr hab. Marek Radoch, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)

Dr hab. Zenon Romanow, prof. AP (Akademia Pomorska, Polska)

Prof. dr hab. Jewhen Sinkewycz (Uniwersytet Narodowy w Czerkasach, Ukraina)

Dr Anastazja Skiepian (Instytut Historii Narodowej Akademii Nauk, Mińsk, Białoruś)

Dr hab. Józef Szymański, prof. AP (Akademia Pomorska, Polska)

Prof. dr hab. Wojciech Skóra (Akademia Pomorska, Polska)

Dr. phil. Jürgen W. Schmidt (FernUniversität in Hagen, Bundeswehr, Niemcy)

Dr hab. Marek Smoliński, prof. UG, (Uniwersytet Gdański, Polska)

Dr hab. Jarosław Sochacki prof. AP (Akademia Pomorska, Polska)

Zob. załącznik:

 

Znajdziesz nas tutaj