DZIEKANAT

ul. Arciszewskiego 22b
tel./fax. (59) 84 05 337
e-mail: mp@apsl.edu.pl

Godziny pracy i przyjęć studentów: 
- od poniedziałku do piątku: 8:00-15:00 
- sobota zgodnie z harmonogramem dostępnym w e-dziekanacie

 

 

DZIEKAN
prof. Andrzej Ichadr hab., prof. nadzw. Andrzej Icha 
tel. (59) 84 05 411 
Godziny przyjęć: 
Wtorek 9:00 - 11:00 
Środa 11:30 - 13:30 
Czwarek 10:30 - 11:30 
PRODZIEKAN
ds. kształcenia i studentów
dr hab., prof. nadzw. Anna Jarosiewicz 
tel. (59) 84 05 410 
e-mail: anna.jarosiewicz@apsl.edu.pl
Godziny przyjęć: 
wtorek 8:00-10:00,
środa 12:00 – 14:00
PRODZIEKAN
ds. nauki 
i wspólpracy
z gospodarką
dr hab., prof. nadzw. Dariusz Ficek 
tel. (59) 84 05 410 
e-mail:  dariusz.ficek@apsl.edu.pl
Godziny przyjęć: 
wtorek 11:00-13:00,
piątek 11:00 – 13:00
KIEROWNIK
DZIEKANATU
 mgr Grażyna Jażewicz
tel. (59) 84 05 337 
e-mail: grazyna.jazewicz@apel.edu.pl
e-meil: mp@apsl.edu.pl
SPECJALIŚCI: Dorota Kleban
tel. (59) 84 05 337 
e-mail: dorota.kleban@apsl.edu.pl