Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki

Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki

Informacja o konkursach: 

1) BEETHOVEN CLASSIC 4 w konkursie będzie można składać wnioski o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Więcej informacji na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_classic4

2) SONATA  16 podstawowym celem programu jest wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego.

Więcej informacji na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata16

3) PRELUDIUM BIS 2 konkurs skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem programu jest wsparcie kształcenia doktorantów i finansowanie realizowanych projektów badawczych w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.  PRELUDIUM BIS 2 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Więcej informacji na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis2

4) OPUS 20 + LAP w tej edycji konkursu następuje duża i istotna zmiana, ponieważ w jego ramach przyjmowane będą również wnioski na projekty realizowane w ramach współpracy LAP, czyli procedury agencji wiodącej. Konkurs otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej.

Więcej informacji na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus20

Termin składania wniosków w systemie ZSUN/OSF upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00.   

Znajdziesz nas tutaj