Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowa publikacja w Instytucie Polonistyki

Nowa publikacja w Instytucie Polonistyki

"Poza rusofobią i rusofilią? Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku" to najnowsza publikacja pod redakcją naukową dra hab. Tadeusza Sucharskiego, prof. AP,

i in., pracownika Instytutu Filologii AP w Słupsku.

        Prezentowana monografia to specyficzna kontynuacja refleksji badawczej zapoczątkowanej książką "Między rusofobią a rusofilią. Postawy, poglądy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku" (Gdańsk 2016). Kontynuacja , ponieważ uwaga wielu autorów, jak w poprzedniej publikacji, skoncentrowana została na analizie artystycznych formuł ujawniania się postaw polskich wobec Rosji. Specyficzna, gdyż szkice podporządkowane zostały namysłowi: czy (i jak) możliwe było (jest) polskie pisanie o Rosji bez wpadania w którąkolwiek ze skrajności: rusofobię i, znacznie rzadziej, rusofilię? [...] Autorzy prezentowanych szkiców podjęli wysiłek odnalezienia  takich twórców, w których podejściu trudno się doszukać znaczących nastawień apriorycznych: symptomów rusofobii bądź rusofilii, idiosynkrazji bądź adoracji.  (Ze Wstępu)

image alt text

https://www.facebook.com/commerce/products/2018911018211765/

Znajdziesz nas tutaj