Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Monografia naukowa pt.: „Edukacja w obliczu pandemii – wyzwania zdalnego nauczania”

Monografia naukowa pt.: „Edukacja w obliczu pandemii – wyzwania zdalnego nauczania”

Szanowni Państwo,
zapraszamy do współtworzenia recenzowanej monografii naukowej pt.: „Edukacja w obliczu pandemii – wyzwania zdalnego nauczania”, do której prowadzony jest nabór rozdziałów o charakterze przeglądowym i badawczym.

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wymusiła szereg zmian w rzeczywistości szkolnej, przenosząc dotychczasową aktywność uczniów i nauczycieli do sieci.  E-learning nieoczekiwanie stał się jedną z podstawowych metod nauczania i wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli, ale również uczniów i ich rodziców. Czas zdalnej edukacji powszechnie uważany jest za trudny, nie tylko ze względu na nową formułę prowadzonych zajęć, ale przede wszystkim z powodu cyfrowego przemęczenia i izolacji. Nagła konieczność przeniesienia nauczania do cyfrowej rzeczywistości wiązała się z powstaniem problemów organizacyjnych, nie tylko dla placówek szkolnych i uczelni wyższych, ale również dla uczniów i ich rodziców. Obecnie trwa szeroka dyskusja na temat skuteczności i efektywności tej formy nauczania oraz jej skutków w przyszłości.

Zapraszamy Państwa do przesyłania prac związanych z analizą nauczania zdalnego, nowymi sposobami kształcenia online/hybrydowego, izolacją uczniów i nauczycieli spowodowaną przez realia pandemii oraz problemami wynikającymi z niedostępności cyfrowej.

Więcej informacji na temat naboru rozdziałów do monografii naukowej  oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://www.wydawnictwo-tygiel.pl/monografia-naukowa-pt-edukacja-w-obliczu-pandemii-wyzwania-zdalnego-nauczania/

Zapraszamy do współtworzenia monografii naukowej, dzięki której Państwa prace zostaną udostępnione szerokiemu gronu odbiorców. Do przygotowania rozdziałów do monografii naukowej zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów.

Znajdziesz nas tutaj