Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Umowy podpisane w ramach SOA

Umowy podpisane w ramach SOA

Zespół Zarządzający Projektem „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”

informuje, że w dniu 03.08.2018 zostały podpisane dwie umowy finalizujące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa sprzętu hydrologicznego, geologicznego i aparatury pomiarowej do kształcenia praktycznego na Akademii Pomorskiej”.

        Prorektor ds. Nauki Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP podpisał umowę z firmą Czerski Trade Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Tomasza Czerskiego – Prokurenta Spółki. Umowa dotyczy zakupu i dostawy sprzętu do pomiarów geodezyjnych i GPS-ów. Druga podpisana umowa dotyczy zakupu i dostawy zestawów wiertniczych i próbników geologicznych. Będzie ją realizować Przedsiębiorstwo Doradztwa Technicznego Geomor-Technik Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Znajdziesz nas tutaj