Wybory do władz Uczelni na kadencję 2016-2020

Wybory 2017

Uchwała nr U/7/KWU/2017 Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 13.10.2017 r. 
w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków Rady Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie na kadencję 2017-2020 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich, w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz w grupie studentów


Na podstawie § 51 Statutu Akademii Pomorskiej w Słupsku, art. 35 Regulaminu Wyborczego oraz Uchwały Senatu nr R.000.67.17 z dnia 27 września 2017 r. Komisja Wyborcza Uczelni stwierdza dokonanie wyboru członków Rady Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie:

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich:
- dr Szkurłat Izabela

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
- Głogowska Joanna

W grupie studentów:
- Fabisiak Emilia
- Fabisiak Grzegorz
- Gierszewska Paulina

Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni prof. dr hab. Anatoliy Barannyk

 

Uchwała nr U/6/KWU/2017 Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 13.10.2017 r.
w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu na kadencję 2017-2020 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich, w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz w grupie studentów

Na podstawie § 51 Statutu Akademii Pomorskiej w Słupsku, art. 35 Regulaminu Wyborczego oraz Uchwały Senatu nr R.000.67.17 z dnia 27 września 2017 r. Komisja Wyborcza Uczelni stwierdza dokonanie wyboru członków Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu:

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich:
- dr Grochulska Agnieszka
- dr Hebel Kazimiera

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
- Świerczek Joanna
W grupie studentów:

- Borsut Ewelina
- Dziobała Renata
- Kiedrowicz Sylwia

Prof. dr hab. Anatoliy Barannyk Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni


 

Protkół z przeprowadzonych wyborów do Rady Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

Protkół z przeprowadzonych wyborów do Rady Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Protkół z przeprowadzonych wyborów do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

Protkół z przeprowadzonych wyborów do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


Uchwała nr U/5/KWU/2017
Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 10.10.2017 r.

w sprawie oczywistej omyłki w wyliczeniu liczby mandatów do Kolegium Elektorów Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że w związku z uprzednio otrzymanymi z Sekcji Kadr i Spraw Socjalnych błędnymi danymi odnośnie do liczby profesorów oraz doktorów habilitowanych posiadających bierne prawo wyborcze, która zgodnie ze stanem faktycznym wynosi 7, pierwotnie ustalono liczbę mandatów w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale- 3, po korekcie liczba przysługujących mandatów wynosi 2. Łączna liczba członków Kolegium Elektorów Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie wynosi: 13.

Prof. dr hab. Anatoliy Barannyk Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni

 

 

Uchwała nr U/4/KWU/2017
Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 10.10.2017 r.

w sprawie oczywistej omyłki w wyliczeniu liczby mandatów do Kolegium Elektorów Wydziału Nauk o Zdrowiu w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że w związku z uprzednio otrzymanymi z Sekcji Kadr
i Spraw Socjalnych błędnymi danymi odnośnie do liczby profesorów oraz doktorów habilitowanych posiadających bierne prawo wyborcze, która zgodnie ze stanem faktycznym wynosi 6, pierwotnie ustalono liczbę mandatów w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale- 2, po korekcie liczba przysługujących mandatów wynosi 1. Łączna zatem liczba członków Kolegium Elektorów Wydziału Nauk o Zdrowiu wynosi: 11 osób.

Prof. dr hab. Anatoliy Barannyk Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni

 

 

Uchwała nr U/3/KWU/2017  
Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 10.10.2017 r.

W sprawie oczywistej omyłki w wyliczeniu liczby mandatów do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w grupie studentów

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że w związku z uprzednio otrzymanymi z Sekcji Kadr i Spraw Socjalnych błędnymi danymi odnośnie do liczby profesorów oraz doktorów habilitowanych, pierwotnie ustalono liczbę mandatów w grupie studentów- 4, po korekcie liczba przysługujących mandatów wynosi 3.

 

  Prof. dr hab. Anatoliy Barannyk Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni

 

 

Uchwała nr U/2/KWU/2017
Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 10.10.2017 r.

w sprawie oczywistej omyłki w wyliczeniu liczby mandatów do Rady Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie w grupie studentów

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że w związku z uprzednio otrzymanymi z Sekcji Kadr i Spraw Socjalnych błędnymi danymi odnośnie do liczby profesorów oraz doktorów habilitowanych, pierwotnie ustalono liczbę mandatów w grupie studentów- 4, po korekcie liczba przysługujących mandatów wynosi 3.


Prof. dr hab. Anatoliy Barannyk Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni


Komunikat nr 6 Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 06 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Rady Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że kandydatami na członków Rady Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale są:

1. Szkurłat Izabela


Komisja Wyborcza Uczelni

 

Komunikat nr 7 Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 06 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że kandydatami na członków Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale są:

1. Andrejańczyk Błażej

2. Grochulska Agnieszka

3. Hebel Kazimiera

Komisja Wyborcza Uczelni

 

Komunikat nr 8 Komisji Wyborczej Uczelni w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Rady Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionymi na wydziale

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że kandydatami na członków Rady Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie w grupie pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi na wydziale są:

1. Głogowska Joanna

Komisja Wyborcza Uczelni

 

Komunikat nr 9 Komisji Wyborczej Uczelni w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionymi na wydziale

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że kandydatami na członków Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w grupie pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi na wydziale są:

1. Świerczek Joanna

2. Truszczyńska Natalia

 

Komisja Wyborcza Uczelni

 

 

Uchwała nr U/3/KWU/2017 

Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 10.10.2017 r.

W sprawie oczywistej omyłki w wyliczeniu liczby mandatów do Rady Wydziału Nauk

 o Zdrowiu w grupie studentów

Komisja Wyborcza Uczelni informuje, że w związku z uprzednio otrzymanymi z Sekcji Kadr

i Spraw Socjalnych błędnymi danymi odnośnie do liczby profesorów oraz doktorów habilitowanych, pierwotnie ustalono liczbę mandatów w grupie studentów- 4, po korekcie liczba przysługujących mandatów wynosi 3.

                        Prof. dr hab. Anatoliy Barannyk Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni

                                                                      

 

 

Wybory 2017


Uchwała nr U/1/KWU/2017  Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 02.10.2017 r. w sprawie uchwalenia terminarza czynności wyborczych dotyczących Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

Lp. Data i miejsce Czynność wyborcza
1 10.10.2017  Wybór członków Rady Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, s. 317, godz. 9:00-10:30. ul. Westerplatte 64

Wybór członków Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, godz. 10:45-12.15 , s. 317, ul. Westerplatte 64.
2 23.10.2017 

Wybory do Wydziałowych Kolegiów Elektorów Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, godz. 09:00-10:30, s.82 ul. Kozietulskiego - wybory jednego przedstawiciela pracowników wydziału niebędących nauczycielami akademickimi mających bierne prawo wyborcze.

Godz.10:45-11:30, s. 82, ul. Kozietulskiego - wybory przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, którym przysługuje bierne prawo wyborcze. 

Wybory do Wydziałowych Kolegiów Elektorów Wydziału Nauk o Zdrowiu, godz. 09:00-10:30, s. 25, ul. Kozietulskiego – wybory jednego przedstawiciela pracowników wydziału niebędących nauczycielami akademickimi mających bierne prawo wyborcze.

Godz. 10:45-11:30, s. 25, ul. Kozietulskiego - wybory przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, którym przysługuje bierne prawo wyborcze. 

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Wydziałowych Kolegiów Elektorów odbędzie się w dniach 18-20.10.2017 r. Szczegółowy komunikat ukaże się po powołaniu poszczególnych WKW przez Rady Wydziałów.

3 25.10.2017 Głosowanie indykacyjne kandydatów na Dziekana Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, godz. 09:00-11:00, s. 82, ul. Kozietulskiego.

Głosowanie indykacyjne kandydatów na Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, godz. 09:00-11:00, s.25, ul. Kozietulskiego.

Po głosowaniu indykacyjnym Wydziałowe Komisje Wyborcze przyjmują zgłoszenia kandydatów na dziekana najpóźniej do 27.10.2017 r. . Szczegółowy komunikat ukaże się po powołaniu poszczególnych WKW przez Rady Wydziałów.
4 06.11.2017 Otwarte zebranie pracowników i studentów. Wybory Dziekana Wydziału o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie 09:00-12:00 s.82, ul. Kozietulskiego.

Otwarte zebranie pracowników i studentów. Wybory Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu 09:00-12:00 s. 114, ul. Westerplatte 64
5 14.11.2017 Otwarte zebranie pracowników i studentów. Wybory Prodziekanów Wydziału o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie 09:00-12:00 s. 82, ul. Kozietulskiego

Otwarte zebranie pracowników i studentów. Wybory Prodziekanów Wydziału Nauk o Zdrowiu 09:00-12:00 s. 114, ul. Westerplatte 64

 

Komunikat nr 1 Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 03 października 2017 r.
w sprawie proporcjonalnego podziału mandatów do Rady Wydziału Nauk o Zarządzaniu
i Bezpieczeństwie

Na podstawie Uchwały Senatu nr R.000.67.17 z dnia 27 września 2017 r. oraz art. 33 Regulaminu Wyborczego Akademii Pomorskiej w Słupsku ustala się następujący podział mandatów w wyborach do Rady Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie:

• wszyscy nauczyciele akademiccy mający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, którym przysługuje bierne prawo wyborcze i dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy: Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie – 9 osób

• przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, którym przysługuje bierne prawo wyborcze i dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy – 1 osoba

• przedstawiciele studentów i doktorantów Uczelni - Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie- 4 osoby

• przedstawiciele pracowników Uczelni niebędących nauczycielami Uczelni, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy: Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie– 1 osoba

prof. dr hab. Anatoliy Barannyk, Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni

 

Komunikat nr 2 Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 03 października 2017 r.
w sprawie proporcjonalnego podziału mandatów do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu

Na podstawie Uchwały Senatu nr R.000.67.17 z dnia 27 września 2017 r. oraz art. 33 Regulaminu Wyborczego Akademii Pomorskiej w Słupsku ustala się następujący podział mandatów w wyborach do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu:

• wszyscy nauczyciele akademiccy mający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, którym przysługuje bierne prawo wyborcze i dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy: Wydział Nauk o Zdrowiu –9 osób

• przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, którym przysługuje bierne prawo wyborcze i dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy: Wydział Nauk o Zdrowiu – 2 osoby

• przedstawiciele studentów i doktorantów Uczelni -Wydział Nauk o Zdrowiu- 4 osoby

• przedstawiciele pracowników Uczelni niebędących nauczycielami Uczelni, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy: Wydział Nauk o Zdrowiu – 1 osoba

Kandydatów należy zgłaszać na kartach ( wzór znajduje się w zakładce - Pliki do pobrania ) w terminie od 04.10.2017 r. – 06.10.2017 r. do godz. 14:00 w Biurze Rektora, pok. 306 u Sekretarza Komisji Wyborczej Uczelni.


prof. dr hab. Anatoliy Barannyk, Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni

Komunikat nr 3 Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 03 października 2017 r.
w sprawie wyborów do Rady Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie i Zarządzaniu
oraz do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu

Rada Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie:

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Komisja Wyborcza Uczelni na podstawie Regulaminu Wyborczego AP art.34 informuje, że wybory członków Rady Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie na kadencję 2017-2020 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi mających bierne prawo wyborcze odbędą się w dniu 10 października 2017 r. (wtorek) 09.00 – 10.30 w sali nr 317 ul. Westerplatte 64.

Wyboru tego przedstawiciela dokonują wszyscy pracownicy Wydziału Nauk o Zarządzaniu niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy mający czynne prawo wyborcze.

Kandydatów należy zgłaszać na kartach (wzór znajduje się w zakładce - pliki do pobrania) w terminie od 04.10.2017 r. – 06.10.2017 r. do godz. 14:00 w Biurze Rektora pok. 306 u Sekretarza Komisji Wyborczej Uczelni.

Ilość wolnych mandatów w/w wyborach wynosi: 1.

W grupie przedstawicieli:

pozostałych nauczycieli akademickich niemających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora. 

Komisja Wyborcza Uczelni na podstawie Regulaminu Wyborczego AP art.34 informuje, że wybory członków Rady Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie na kadencję 2017-2020 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, niemających stopnia naukowego profesora lub doktora habilitowanego, którym przysługuje bierne prawo wyborcze i dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, odbędą się w dniu 10 października 2017 r. (wtorek) 09.00 – 10.30 w sali nr 317 ul. Westerplatte 64.

Wyboru tego przedstawiciela dokonują wszyscy nauczyciele akademiccy Wydziału Nauk o Zarządzaniu o Bezpieczeństwie w grupie pozostałych nauczycieli akademickich, którzy nie posiadają tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, mających czynne prawo wyborcze.

Kandydatów należy zgłaszać na kartach( wzór znajduje się w zakladce -pliki do pobrania) w terminie od 04.10.2017 r. – 06.10.2017 r. do godz. 14:00 w Biurze Rektora pok. 306 u Sekretarza Komisji Wyborczej Uczelni.

Ilość wolnych mandatów w/w wyborach wynosi: 1.

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu:

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Komisja Wyborcza Uczelni na podstawie Regulaminu Wyborczego AP art.34 informuje, że wybory członków Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu na kadencję 2017-2020 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbędą się w dniu 10 października 2017 r. (wtorek) 10.45 – 12.15 w sali nr 317 ul. Westerplatte 64.

Wyboru tego przedstawiciela dokonują wszyscy pracownicy Wydziału Nauk Zdrowiu niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kandydatów należy zgłaszać na kartach (wzór znajduje się w zakadce - pliki do pobrania ) w terminie od 04.10.2017 r. – 06.10.2017 r. do godz. 14:00 w Biurze Rektora pok. 306 u Sekretarza Komisji Wyborczej Uczelni.

Ilość wolnych mandatów w/w wyborach wynosi: 1.

W grupie przedstawicieli:

pozostałych nauczycieli akademickich niemających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.

Komisja Wyborcza Uczelni na podstawie Regulaminu Wyborczego AP art.34 informuje, że wybory członków Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu na kadencję 2017-2020 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, niemających stopnia naukowego profesora lub doktora habilitowanego, którym przysługuje bierne prawo wyborcze i dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy odbędą się w dniu 10 października 2017 r. (wtorek) 10.45 – 12:15 w sali nr 317 ul. Westerplatte 64.

Wyboru tego przedstawiciela dokonują wszyscy nauczyciele akademiccy Wydziału Nauk o Zdrowiu w grupie pozostałych nauczycieli akademickich, którzy nie posiadają tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Kandydatów należy zgłaszać na kartach (wzór znajduje się w zakładce - pliki do pobrania) w terminie od 04.10.2017 r. – 06.10.2017 r. do godz. 14:00 w Biurze Rektora pok. 306 u Sekretarza Komisji Wyborczej Uczelni.

Ilość wolnych mandatów w/w wyborach wynosi: 2.

prof. dr hab. Anatoliy Barannyk, Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni

Komunikat nr 4 Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 03 października 2017 r. w sprawie podziału mandatów do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Nauk o Zarządzaniu o Bezpieczeństwie

Na podstawie Uchwały Senatu nr R.000.67.17 z dnia 27 września 2017 r. oraz art. 10 i 11 Regulaminu Wyborczego Akademii Pomorskiej w Słupsku ustala się następujący podział mandatów w wyborach do Wydziałowego Kolegium Elektorów:

• wszyscy nauczyciele akademiccy mający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, którym przysługuje bierne prawo wyborcze i dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy: Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie - 8 osób

• przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, którym przysługuje bierne prawo wyborcze i dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy: Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie – 3 osoby

• przedstawiciele studentów i doktorantów Uczelni: Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie - 3 osoby

• przedstawiciele pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy: Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie – 1 osoba

Łącznie: 15 osób

prof. dr hab. Anatoliy Barannyk, Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni

Komunikat nr 5 Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 03 października 2017 r. w sprawie podziału mandatów do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Nauk o Zdrowiu

Na podstawie Uchwały Senatu nr R.000.67.17 z dnia 27 września 2017 r. oraz art.10 i 11 Regulaminu Wyborczego Akademii Pomorskiej w Słupsku ustala się następujący podział mandatów w wyborach do Wydziałowego Kolegium Elektorów:

• wszyscy nauczyciele akademiccy mający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, którym przysługuje bierne prawo wyborcze i dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy: Wydział Nauk o Zdrowiu - 7 osób

• przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, którym przysługuje bierne prawo wyborcze i dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy: Wydział Nauk o Zdrowiu – 2 osoby

• przedstawiciele studentów i doktorantów Uczelni: Wydział Nauk o Zdrowiu- 3 osoby

• przedstawiciele pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy: Wydział Nauk o Zdrowiu– 1 osoba

Łącznie: 13 osób

prof. dr hab. Anatoliy Barannyk, Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni

Protokół z posiedzenia Komisji Wyborczej Uczelni w dniu 02 października 2017 r.

Lista obecności