Kalendarz wydarzeń

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat niepełnosprawności

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XIV edycję Konkursu „OTWARTE DRZWI” na najlepszą pracę magisterską i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym. Termin składania prac: do 7 sierpnia 2017 r. Więcej informacji:

http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/4333,XIV-edycja-Ogolnopolskiego-Konkursu-OTWARTE-DRZWI.html

Galeria Akademicka


czynna: pn-pt w godzinach 8.00-15.30
zapraszamy na:

Akademia Pomorska w oczach studentów

Wystawa prac fotograficznych Dominika Windorpskiego

Galeria Akademicka ul. Boh. Westerplatte 64

Serdecznie zapraszamy