Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Wykłady ogólnouczelniane

Oferta wykładów do wyboru:

STUDIA STACJONARNE i NIESTCJONARNE III rok SPS

Terminy wykładów z oferty ogólnouczelnianej na semestr zimowy 2018/2019
(6 wykładów + 7-my-ostatni na zaliczenie - jest dłuższy trwa 3 godziny lekcyjne)

UWAGA!
I. Studenci studiów stacjonarnych w e-dziekanacie (wirtualnym dziekanacie) wybierają 1 wykład.Proszę przed wyborem przedmiotu dokładnie przeczytać treść poniższej tabelki.
II. Studenci studiów niestacjonarnych nie wybierają w e-dziekanacie (wirtualnym dziekanacie) przedmiotu. Ze względu na małą liczbę studentów dla Państwa został wyznaczony jeden przedmiot, który zostanie przypisany odgórnie.

Pobierz ofertę:

Znajdziesz nas tutaj