Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Kwestura - Sekcja Płac

Kierownik:

mgr Helena Chomontek

pokój nr 12, wynagrodzenia nauczycieli akademickich

tel. (59) 84 05 317, wew. 317, e-mail: helena.chomontek@apsl.edu.pl

Pracownicy:

mgr Dorota Maciejowska - specjalista

pokój nr 3, wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi

tel. (59) 84 05 316, w. 316, e-mail: dorota.maciejowska@apsl.edu.pl

 

dr Aldona Kubas - specjalista

pokój nr 3, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników

tel. (59) 84 05 316, w. 316, e-mail: aldona.kubas@apsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj