Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Oferta

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Projekt Akademii Pomorskiej Słupsku pn. Przystanek – 4 planeta od Słońca.

 

Akademia Pomorska w Słupsku otrzymała dofinansowanie w kwocie 255 000 zł na organizację zajęć pozaszkolnych w konkursie Uniwersytet Młodego Odkrywcy ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dnia 14 sierpnia 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie realizacji projektu Akademii Pomorskiej Słupsku pn. Przystanek – 4 planeta od Słońca.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki

Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wartość projektu: 263 220  zł w tym:

wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:  221 841,82 zł

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 15 lat  poprzez opracowanie programu kształcenia i przeprowadzenie działań dydaktycznych w ramach realizacji trzeciej misji uczelni.

Nabyte w projekcie kompetencje pozwolą dzieciom rozbudować ciekawość  poznawczą, zainspirują uczestników projektu do twórczego myślenia i rozwijania swoich zainteresowań, a także pozwolą na zapoznanie ze środowiskiem akademickim i Uczelnią. Projekt przyczyni się również do integracji lokalnej społeczności wokół Uczelni poprzez organizację zajęć pozaszkolnych.

Cel główny Projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację zajęć dydaktycznych z matematyki, fizyki, astronomii, języka angielskiego, elektroniki i programowania. W ramach projektu prowadzone będą także zajęcia dla rodziców/opiekunów prawnych służące rozwojowi kompetencji wychowawczych i społecznych.

Okres realizacji projektu: 1.09.2018 r. do 31.03.2020 r.

Znajdziesz nas tutaj