Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

O uczelni

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Studia podyplomowe

Uchwały i zarządzenia:

Uchwała nr R.000.61.20 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów Podyplomowych Akademii Pomorskiej w Słupsku

REGULAMIN KOMISJI JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH:

Uchwała nr R.000.62.16 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 26 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz regulaminów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Procedura monitorowania losów zawodowych absolwentów studiów podyplomowych:

Zatwierdzone programy studiów

 

Znajdziesz nas tutaj