Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

O uczelni

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Studia podyplomowe

Uchwały i zarządzenia:

Uchwała nr R.000.73.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wniesienia zmian do Regulaminu Studiów Podyplomowych AP w Słupsku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu

REGULAMIN KOMISJI JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH:

Uchwała nr R.000.62.16 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 26 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz regulaminów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Procedura monitorowania losów zawodowych absolwentów studiów podyplomowych:

Zatwierdzone programy studiów

 

Znajdziesz nas tutaj