Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

O Festiwalu

Akademia Pomorska w Słupsku

zaprasza na

XVI edycję Bałtyckiego Festiwalu Nauki, 

który  odbędzie się 23 i 24 maja 2019  r.  

Celem Festiwalu jest przybliżenie mieszkańcom regionu tematyki prowadzonych na Pomorzu badań naukowych, zaznajomienie z osiągnięciami nauki oraz przedstawienie ich w możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie, sprzyjającej rozbudzeniu ciekawości świata i radości jego poznania.

W tym roku studenci i pracownicy Akademii Pomorskiej przygotują dla mieszkańców Słupska i okolic program festiwalowy bogaty w wydarzenia dostosowane do różnego wieku i zainteresowań odbiorców.

W czwartek 23 maja odbędą się liczne wykłady, pokazy i warsztaty laboratoryjne w poszczególnych Instytutach i Katedrach Akademii Pomorskiej. W Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie przeprowadzone zostaną warsztaty z rozpoznawania roślin zielarskich, ponad to najmłodsi uczestnicy będą mogli stworzyć swoje własne dzieło z plasteliny a starsi sprawdzić wiedzę językową i historyczną.

W dniu 24 maja planowany jest Piknik naukowy na placu przed budynkiem AP przy ul. Arciszewskiego 22A. Dla uczestników pikniku szykujemy liczne atrakcje, m.in. pokazy i eksperymenty z dziedziny fizyki, chemii, robotyki i biologii, warsztaty z tworzenia rysunków matematycznych i origami, wystawa owadów, mobilne planetarium.  Studenci oraz wykładowcy stworzą po raz kolejny fantazyjne portrety przechodniów w ramach „Międzynarodowej firmy a’la Witkacy”. Nie zabraknie również pokazu sprzętu i pojazdów służb mundurowych oraz turnieju piłki siatkowej. .

Udział w festiwalu jest bezpłatny, ale uczestnictwo w niektórych imprezach będzie wymagało wcześniejszej rejestracji ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

image alt text

Bałtycki Festiwal Nauki - zadanie finansowane w ramach umowy 572/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Zobacz harmonogram:

Koordynatorzy XVI Bałtyckiego Festiwalu Nauki

Patronat honorowy Prezydenta Miasta Słupska

Partnerzy:

 

 

 

 

Sponsorzy:

 

Patronat medialny:

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj