Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Biuro ds. Nauki

ul. Bohaterów Westerplatte 64  

76-200 Słupsk

Prorektor ds. Nauki

dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP

Kompetencje: nadzór i koordynacja rozwoju naukowo-badawczego Uczelni oraz międzynarodowej współpracy naukowej

e-mail: aleksander.astel@apsl.edu.pl

Kierownik

mgr Renata Rudziecka

p. 420A tel. (59) 84 05 946 (w.946)

e-mail: renata.rudziecka@apsl.edu.pl

Specjalista ds. Rozwoju Kadry i Sprawozdawczości

mgr Marta Leska

p. 420 tel. (59) 84 05 939 (w.939)

e-mail: marta.leska@apsl.edu.pl

 • Badania realizowane w ramach subwencji badawczej
 • Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i profesorskie
 • Urlopy naukowe i doktorskie
 • Umowy z podmiotami zewnętrznymi na wykonywanie prac i usług dotyczących badań naukowych
 • Umowy dotyczące rozwoju naukowego (promotorstwo w przewodach doktorskich, recenzje, egzaminy)

Stanowisko ds. Projektów Badawczych i Rozwojowych

mgr Aleksandra Ziółek

p. 420 tel. (59) 84 05 939 (w. 939)

e-mail: aleksandra.ziolek@apsl.edu.pl

 • Projekty badawcze i rozwojowe w ramach programów i przedsięwzięć ustanowionych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i innych instytucji finansujących działalność naukową
 • Bazy danych w systemie POL-on w zakresie działalności badawczej
 • Krajowe wyjazdy służbowe

Sekcja ds. Wymiany Akademickiej

Emilia Treszczyńska

p. 426 tel. (59) 84 05 945 (w. 945)

e-mail: programy.eu@apsl.edu.pl

mgr Maria Rybakowska

p. 426 tel. (59) 84 05 945 (w. 945)

e-mail: maria.rybakowska@apsl.edu.pl

 • Koordynacja programów dydaktycznych: Erasmus+,Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Tempus, Ceepus i inne.
 • Współpraca naukowa z uczelniami i organizacjami zagranicznymi
 • Europejska Karta Naukowca

Akademickie Centrum Komercjalizacji Badań

mgr Dominika Wasielewska

p. 426 tel. (59) 84 05 945 (w. 945)

e-mail: dominika.wasielewska@apsl.edu.pl

mgr Marta Mazur

e-mail: marta.mazur@apsl.edu.pl

 • Oferta komercyjna Uczelni
 • Festiwal Nauki, uczelniane imprezy naukowe
 • Baza instytucji i przedsiębiorstw współpracujących z Uczelnią
 • Zagraniczne wyjazdy służbowe

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj