Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Biuro ds. Nauki

ul. Bohaterów Westerplatte 64  

76-200 Słupsk

Prorektor ds. Nauki

Kompetencje:

Koordynowanie, nadzorowanie i wydawanie decyzji w zakresie par. 9 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Akademii Pomorskiej w Słupsku (Zarządzenie R.021.101.19 z dnia 24 września 2019 r.):

 • realizacji i koordynowania przyjętych kierunków działalności naukowo-badawczej i artystycznej Uczelni 
 • rozwoju kadry naukowej (przewody doktorskie i habilitacyjne, postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora, urlopy naukowe, stypendia, staże)
 • nadzoru nad przygotowaniem wniosków o finansowanie badań statutowych oraz inwestycji aparaturowych
 • nadzoru nad przygotowaniem wniosków o finansowanie badań naukowych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub innych źródeł
 • sprawowania merytorycznego nadzoru nad realizacją i sprawozdawczością z realizacji prac naukowo-badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych instytucji finansujących działalność naukową
 • nadzoru nad inwestycjami w zakresie aparatury naukowej
 • promocji osiągnięć badawczo-rozwojowych Uczelni
 • nadzoru nad prawidłową realizacją ocen okresowych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczo-dydaktycznych i badawczych
 • inicjowania tworzenia nowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność badawczą, innowacyjną i wdrożeniową
 • współpracy międzynarodowej w zakresie programów naukowo-badawczych oraz w zakresie programów europejskich
 • sprawowania nadzoru nad pracą Wydawnictwa Naukowego AP w Słupsku
 • sprawowania nadzoru nad pracą Biblioteki Uczelnianej
 • współpracy z otoczeniem w zakresie komercjalizacji badań naukowych i realizacji zadań o charakterze ekspercko-szkoleniowym

Kierownik

mgr Renata Rudziecka

p. 420A tel. (59) 84 05 946 (w.946)

e-mail: renata.rudziecka@apsl.edu.pl

Specjalista ds. Rozwoju Kadry i Sprawozdawczości

mgr Marta Leska

p. 420 tel. (59) 84 05 939 (w.939)

e-mail: marta.leska@apsl.edu.pl

 • Badania realizowane w ramach subwencji badawczej
 • Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i profesorskie
 • Urlopy naukowe i doktorskie
 • Umowy z podmiotami zewnętrznymi na wykonywanie prac i usług dotyczących badań naukowych
 • Umowy dotyczące rozwoju naukowego (promotorstwo w przewodach doktorskich, recenzje, egzaminy)

Stanowisko ds. Projektów Badawczych i Rozwojowych

mgr Aleksandra Ziółek

p. 420 tel. (59) 84 05 939 (w. 939)

e-mail: aleksandra.ziolek@apsl.edu.pl

 • Projekty badawcze i rozwojowe w ramach programów i przedsięwzięć ustanowionych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i innych instytucji finansujących działalność naukową
 • Bazy danych w systemie POL-on w zakresie działalności badawczej
 • Krajowe wyjazdy służbowe

Akademickie Centrum Komercjalizacji Badań

mgr Dominika Wasielewska

p. 426 tel. (59) 84 05 945 (w. 945)

e-mail: dominika.wasielewska@apsl.edu.pl

mgr Marta Mazur

e-mail: marta.mazur@apsl.edu.pl

 • Oferta komercyjna Uczelni
 • Festiwal Nauki, uczelniane imprezy naukowe
 • Baza instytucji i przedsiębiorstw współpracujących z Uczelnią
 • Zagraniczne wyjazdy służbowe

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj