Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Biuro ds. Nauki

ul. Bohaterów Westerplatte 64  

76-200 Słupsk

Prorektor ds. Nauki

dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP

Kompetencje: nadzór i koordynacja rozwoju naukowo-badawczego uczelni oraz międzynarodowej współpracy naukowej

tel.: (059) 84 05 938

e-mail: aleksander.astel@apsl.edu.pl

Kierownik

mgr Renata Rudziecka

pokój 420A tel. (59) 84 05 946 (w.946)

e-mail: renata.rudziecka@apsl.edu.pl

Specjalista ds. rozwoju kadry i sprawozdawczości

mgr Marta Leska

pokój 420 tel. (59) 84 05 939 (w.939) e-mail: marta.leska@apsl.edu.pl

 • Badania realizowane w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (badania statutowe)
 • Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i profesorskie
 • Urlopy naukowe i doktorskie
 • Umowy z podmiotami zewnętrznymi na wykonywanie prac i usług dotyczących badań naukowych
 • Umowy dotyczące rozwoju naukowego (promotorstwo w przewodach doktorskich, recenzje, egzaminy)
Stanowisko ds. projektów badawczych i rozwojowych

mgr Joanna Jaworska

pokój 420 tel. (59) 84 05 939 (w. 939) e-mail: joanna.jaworska@apsl.edu.pl

mgr Aleksandra Ziółek (zwolnienie lekarskie) e-mail: aleksandra.ziolek@apsl.edu.pl

 • Projekty badawcze i rozwojowe w ramach programów i przedsięwzięć ustanowionych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i innych instytucji finansujących działalność naukową
 • Bazy danych w systemie POL-on w zakresie: projekty naukowe, nagrody i wyróżnienia, konferencje naukowe
 • Granty Wydziałowe dla Młodych Naukowców
 • Krajowe wyjazdy służbowe
Stanowisko ds. współpracy międzynarodowej i programów europejskich

Emilia Treszczyńska

Dominika Lemieszka

pokój 426 tel. (59) 84 05 945 (w. 945) e-mail: programy.eu@apsl.edu.pl

 • Współpraca naukowa z uczelniami i organizacjami zagranicznymi
 • Koordynacja programów dydaktycznych: Erasmus+, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Tempus, Ceepus i inne.
 • Europejska Karta Naukowca
Stanowisko ds. koordynacji imprez naukowych i aparatury

mgr Dominika Wasielewska

p. 426 tel. (59) 84 05 945 (w. 945) e-mail: dominika.wasielewska@apsl.edu.pl

mgr Marta Mazur (zwolnienie lekarskie) e-mail: marta.mazur@apsl.edu.pl

 • Uczelniane imprezy naukowe, Festiwal Nauki
 • Oferta naukowa i aparaturowa Uczelni
 • Baza instytucji i przedsiębiorstw współpracujących z Uczelnią
 • Zagraniczne wyjazdy służbowe

Znajdziesz nas tutaj