Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
KONFERENCJA DOKTORANTÓW, zaproszenie do uczestnictwa

KONFERENCJA DOKTORANTÓW, zaproszenie do uczestnictwa

Tradycją lat ubiegłych doktoranci Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku w końcowych dniach września zapraszają do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów „Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków”. Konferencja odbędzie się 28 września 2019 roku w siedzibie Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Myślą przewodnią piątej edycji konferencji pozostaje tematyka dotycząca procesów zachodzących na ziemiach polskich i w krajach sąsiednich, a także wzajemnych relacji Polski z jej sąsiadami. Tegoroczna konferencja wpisuje się w kalendarz obchodów Jubileuszu 50-lecia istnienia Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Interesować nas zatem będą następujące zagadnienia:
1.    Wieloaspektowość działalności człowieka na ziemiach polskich oraz sąsiednich;
2.    Codzienność mieszkańca ziem polskich i jej sąsiadów na przestrzeni dziejów;
3.    Potyczki, wojny, konflikty zbrojne mające miejsce na ziemiach polskich i sąsiednich w dziejach;
4.    Kwestie relacji gospodarczych, społecznych i politycznych zachodzących na ziemiach polskich i sąsiednich na przestrzeni wieków.

Organizatorzy przewidują wydanie wystąpień w recenzowanym wydawnictwie pokonferencyjnym (jeśli recenzje artykułu będą pozytywne).

Konferencja jest jednodniowa.

Zainteresowanych noclegiem wesprzemy w staraniach o uzyskanie pokoju w Domu Studenta:  http://www.tanienoclegi.slupsk.pl/
(na własny koszt, opłaty są niewielkie).       

Propozycje tematów wystąpień prosimy nadsyłać do Organizatorów wydarzenia na adres: 

konferencja.doktorantow.slupsk@wp.pl

Propozycję prosimy przesyłać w formie wypełnionej Karty uczestnictwa.

Ostateczny termin zgłaszania udziału w konferencji to 31 sierpnia 2019 roku.
Opłata konferencyjna wynosi 150 zł.      

Prosimy o uiszczanie opłaty konferencyjnej na konto nr: 02 1240 3770 1111 0000 4068 0617 Akademia Pomorska w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a, z dopiskiem: wpłata subkonto 249-554 „Polska i jej sąsiedzi na przestrzeni wieków".

Komitet Naukowy Konferencji:

•    dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio, prof. AP (Przewodnicząca)
•    prof. dr hab. Wojciech Skóra
•    dr hab. Jarosław Sochacki, prof. AP
•    ks. dr hab. Józef Szymański, prof. AP
•    dr hab. Paweł Gut, prof. AP

Komitet Organizacyjny Konferencji:

•    mgr Patrycja Jędrzejewska (Przewodnicząca)
•    mgr inż. Małgorzata Romankiewicz-Częścik
•    mgr Kamil Bierka
•    mgr Kacper Jurkiewicz
•    mgr Szymon Smentek
•    mgr Emilia Zibart
•    mgr Maria Engler
•    mgr Jolanta Czerwiakowska
•    lic. Tomasz Częścik

Do pobrania:

image alt text

 

Znajdziesz nas tutaj