Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Zaproszenie na uroczyste sympozjum naukowe w ramach  Ogólnopolskich Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Zaproszenie na uroczyste sympozjum naukowe w ramach Ogólnopolskich Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Bo o twe wody szmaragdowe płynęła krew i nasze łzy… Instytut Polonistyki w Akademii Pomorskiej w Słupsku z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku we współpracy z Fundacją PRODIRE w ramach Ogólnopolskich Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości pod auspicjami Prezydenta Rzeczpospolitej organizują uroczyste sympozjum naukowe. Sympozjum odbędzie się 25-26 października 2018 roku. Poświęcone będzie zjednoczeniu Pomorza z Macierzą i zaślubinom Polski z Bałtykiem w latach 1918-1920.

Planujemy interdyscyplinarny charakter spotkania i zakładamy, że wezmą w nim udział przedstawiciele reprezentujący różne dziedziny naukowe. Patronem sympozjum czynimy Stefana Żeromskiego; niemniej obok Wiatru od morza chcemy przedstawić szeroką paletę literatury pięknej i dokumentalnej związanej z odzyskaniem suwerennego państwa polskiego „z wolnym dostępem do morza”. Sympozjum Niepodległościowe rozpocznie cykl spotkań poświęconych związkom Polski z Pomorzem od czasów najdawniejszych po III Rzeczpospolitą. Po nim planujemy poddać refleksji następujące tematy:

II Siejba Wojciechowa… Siejba Ottonowa… od Gdańska do Szczecina Na tym spotkaniu pragniemy się skupić na zjawiskach i problemach dotyczących dziejowej roli św. Wojciecha i św. Ottona z Bambergu przedstawianych w historii, hagiografii i powieściopisarstwie polskim. Warto przypomnieć ich zasługi i losy, byli oni bowiem aktywni już u samych początków udokumentowanej formacji państwowej państwa Piastów i książąt Kaszubsko-Pomorskich, a na nadbałtyckich ziemiach zostawili trwałe ślady działalności ewangelizacyjnej i politycznej.

III A w Raduni krwawa woda… Krzyżacka zawierucha w pieśni, powieści i historii W ramach tego spotkania dyskursowi naukowemu chcemy poddać problemy dotyczące relacji krzyżaków z Pomorzem i z Polską. Pragniemy zbadać znaczenie rycerstwa oraz rodów rycerskich polskich i pomorskich na arenie społecznopolitycznej. Prześledzić i zweryfikować ich wzajemne trajektorie oraz skutki toczonych na tym terenie wojen, które oddziaływały nie tylko na świadomość, ale i na przemiany kulturowe mieszkańców Pomorza. Myślimy o tym, żeby Interlokutorom zainteresowanym zasygnalizowaną tematyką jako motto do dyskusji przyświecał cytat z Krzyżaków Henryka Sienkiewicza: Zbyszko doczekał się w zdrowiu i sile tej szczęsnej chwili, w której jedną bramą wyjeżdżał z Malborka ze łzami w oczach mistrz krzyżacki, a drugą wjeżdżał na czele wojsk polski wojewoda, aby w imieniu króla i Królestwa objąć w posiadanie miasto i całą krainę aż po siwe fale Bałtyku.

IV Gdańsk semper fidelis. Od wojny trzynastoletniej do wojen napoleońskich Osobne spotkanie chcemy poświęcić stolicy Kaszub i nekropolii książąt kaszubsko- pomorskich – Gdańskowi. Przez wieki był on wierny Polsce. Mieszkańcy miasta nad Motławą niejednokrotnie dali wyraz ich łączności z Koroną i ziemiami polskimi w czasie I Rzeczpospolitej. Gdańsk budował interesujące i inspirujące również dzisiaj dziedzictwo. Historia, geopolityka i literatura piękna wiele o tym „powiedziały”. Sympozjum będzie próbą odzwierciedlenia tej wiedzy.

V         Nigdy do zguby nie przyjdą Kaszuby… Cytat z Marsza Kaszubskiego autorstwa Hieronima Derdowskiego, utożsamiającego dzieje Kaszubów z historią Polski, czynimy mottem piątego sympozjum. Pragniemy na nim poddać dyskursowi naukowemu przestrzeń naszego regionu od momentu kształtowania się tożsamości nowożytnego narodu polskiego i kaszubskiego, czyli od 2. poł. XIX w. aż do odzyskania przez Polskę niepodległości.

VI Męczennicy pomorscy. Miejsca ich kaźni i tryumf pośmiertny Szóste sympozjum będzie wyrazem naszego hołdu dla tych, którzy ziemi pomorskiej złożyli daninę z krwi i życia. Przedmiotem refleksji będą walki Pomorzan w latach 1939-1945. Obok licznych, niestety nie zawsze zapamiętanych i opisanych miejsc kaźni i męczeńskiej śmierci były również obszary walki zbrojnej, na przykład Gryfa Pomorskiego. Uwagę skupimy właśnie na nich oraz na pomorskich męczennikach, z których wielu zostało beatyfikowanych.

VII       Wolność przyszła od Bałtyku Ostatnie sympozjum w planowanym cyklu pragniemy poświęcić walce i ofiarom Pomorzan w latach 1945-1989. Stygmatem tego okresu jest „grudzień 1970” oraz powstanie NSZZ Solidarność, dzięki któremu obalono komunizm nie tylko w Polsce, ale w całej podbitej przez Sowietów Europie. Chwała bohaterom!

*****

Interesuje nas ujęcie interdyscyplinarne – perspektywa literacka i historyczna, geopoetyczna, polityczna i geograficzna, antropologiczna i socjologiczna, mitotwórcza i kulturotwórcza. Dlatego też do dyskursu literaturoznawczego chcemy włączyć badaczy reprezentujących inne obszary nauki, takich jak antropologów, historyków, historyków sztuki, geografów, socjologów, kulturoznawców, muzealników, muzykologów itp.

Serdecznie zapraszamy do wymiany myśli i poglądów tych wszystkich, którym zasygnalizowane zagadnienia są bliskie, nurtują ich myśli i pobudzają serca. 

Zgłoszenia z propozycjami tematów na Uroczyste Sympozjum Naukowe Bo o twe fale szmaragdowe płynęła krew i nasze łzy (jak również na kolejne spotkania w planowanym cyklu) prosimy nadsyłać na adres inicjatorki i kierownika naukowego projektu dr Krystyny Krawiec-Złotkowskiej – krystyna.krawiec-zlotkowska@apsl.edu.pl

 

 

Znajdziesz nas tutaj