Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Zaproszenie na konferencję naukową NARBAC 2018 Naturalne zasoby obszarów granicznych w warunkach zmieniającego się klimatu

Zaproszenie na konferencję naukową NARBAC 2018 Naturalne zasoby obszarów granicznych w warunkach zmieniającego się klimatu

W dniach 25-28 września 2018 r. zapraszamy na konferencję naukową NARBAC 2018 Naturalne zasoby obszarów granicznych w warunkach zmieniającego się klimatu/ Natural resources of border areas under a changing climate Słupsk

         Serdecznie zapraszamy na drugą konferencję poświęconą problematyce wpływu zmian klimatycznych na naturalne zasoby szeroko rozumianych obszarów granicznych. Przeszłe i obecne globalne zmiany klimatyczne oraz ich oddziaływanie na środowisko naturalne w aspekcie uwarunkowań społeczno-ekonomicznych stref granicznych, obejmujących zarówno granice państw, województw, miast, obszarów chronionych jak również ekosystemów wodno-lądowych, należą do tematyki ważnej i aktualnej nie tylko z punktu widzenia współczesnego człowieka ale również z punktu widzenia przyszłych pokoleń i ich możliwości egzystencji w warunkach zrównoważonego rozwoju. Chcielibyśmy zainicjować cykliczne, interdyscyplinarne, międzynarodowe spotkania organizowane naprzemiennie w Polsce i na Ukrainie poświęcone konieczności ochrony zasobów środowiska naturalnego w warunkach globalnych zmian klimaty

Zakres tematyczny konferencji NARBAC koncentruje się wokół szeregu zagadnień w odniesieniu do zmian klimatu:

• zapis zmian w osadach czwartorzędowych w oparciu o dane paleośrodowiskowe;    

 • zmiany w zasobach wodnych, glebowych, biologicznych, mineralnych, surowcowych;

 • zapis przeszłej i analiza obecnej działalności gospodarczej człowieka w środowisku przyrodniczym;

• metody badań przeszłych zmian i prognozowanie;

• emisja zanieczyszczeń do wybranych komponentów środowiska;

• polityka klimatyczna i wodna - działania redukcyjne i adaptacyjne;

• zmiany warunków produkcji rolnej;

 • tendencje zmian bioróżnorodności w różnych ekosystemach granicznych;

 • rozwój turystyki (geoturystyki) i rekreacji;

 • wpływ zmian globalnych na gospodarkę sektorową: leśnictwo, energetyka, transport, rolnictwo, gospodarka przestrzenna i obszary zurbanizowane;

 • zrównoważony rozwój regionalny i lokalny z uwzględnieniem zmian klimatu;

 • funkcjonowanie obszarów chronionych w warunkach niestabilności klimatycznej.

Kontakt e-mail: konferencja.narbac@apsl.edu.pl Strona internetowa: http://narbac.apsl.edu.pl (w budowie)

Miejsce i termin konferencji: Słupsk – Akademia Pomorska, Smołdzino – siedziba Słowińskiego Parku Narodowego

Termin: 25–28 września 2018 r.

Język konferencji: • język polski, angielski, ukraiński, rosyjski

• slajdy prezentacji i postery obligatoryjnie w języku angielskim

Program ramowy:

Wtorek: 17.00 – 19.00: Rejestracja uczestników 

19.00 – 20.00: Wieczorny spacer po Słupsku

 Środa: 09.00 – 10.00: Rejestracja uczestników

10.00 – 11.00: Otwarcie konferencji

referatowe (AP)

Sesja posterowa (AP)

Uroczysta kolacja

Czwartek: Sesja referatowa w Słowińskim Parku Narodowym

Sesja terenowa

Ognisko – przy sprzyjających warunkach pogodowych

 Piątek: Sesja referatowa

Sesja posterowa

konferencji

Zapraszamy serdecznie!

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego wraz z zespołem

dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP

 

Znajdziesz nas tutaj