Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Zaproszenie na konferencję naukową

Zaproszenie na konferencję naukową

INSTYTUT HISTORII I POLITOLOGII

INSTYTUT POLONISTYKI

RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

we współpracy z Gminą Słupsk

mają zaszczyt zaprosić na:

Ogólnopolską

Interdyscyplinarną Konferencję Naukową

„POLSKIE DROGI DO WOLNOŚCI”

Konferencja odbędzie się  w dniu 08.09.2018 r.

 w auli Akademii Pomorskiejw Słupsku

 ul. Bohaterów Westerplatte 64

Setna rocznica odzyskania niepodległości to doskonały moment do podjęcia szeregu przedsięwzięć naukowych, mających na celu podsumowanie stanu badań nad dziejami narodu i państwa polskiego na przestrzeni wieków. Koncentrują się one jednak na dość wąsko zakreślonej problematyce, odwołując się do konkretnych wydarzeń historycznych, procesów społecznych czy przeobrażeń gospodarczych. W imieniu Instytutu Historii i Politologii oraz Instytutu Polonistyki, a także Rady Samorządu Doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w konferencji o charakterze interdyscyplinarnym, której przewodnim hasłem są „Polskie drogi do wolności”.

Nasze wrześniowe spotkanie będzie pierwszą z całej serii sesji organizowanych w ramach obchodów rocznicy odzyskania niepodległości.  Konferencja wprowadzająca pomyślana została jako wstęp do rozważań nad płaszczyznami polskiej walki o niezależność, suwerenność, niepodległość,    a wreszcie wolność, która przecież nie została dana na zawsze i stanowi dla Polaków wyjątkową wartość. Stąd też otwieramy się na przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: historyków, politologów, literaturoznawców, historyków sztuki, socjologów oraz filozofów, ale również ekonomistów czy reprezentantów nauk przyrodniczych i technicznych.  Swoją ofertę kierujemy do pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów oraz studentów, choć miło nam będzie gościć także przedstawicieli instytucji kulturalnych (muzeów i bibliotek) oraz samorządowych. Poniżej przedstawiamy Państwu proponowaną przez nas problematykę:

- rozumienie wolności w ujęciu filozoficznym, socjologicznym, politologicznym                          i ekonomicznym;

- literackie wizje wolności i walki o nią;

- XIX i XX-wieczne koncepcje dotyczące odzyskania niepodległości bądź suwerenności;

-XIX i XX-wieczne koncepcje modernizacji ziem polskich i społeczeństwa polskiego;

- powstania jako formy zbrojnej walki o odzyskanie niepodległości oraz zmianę stosunków społecznych; ( w tym obraz powstań narodowych w historiografii, literaturze i sztuce);

- rewolucje a sprawa polska (w tym wpływ rewolucji europejskich na polską myśl polityczną XIX i XX wieku)

- proces odzyskania i odzyskiwania niepodległości w literaturze dwudziestolecia międzywojennego;                                 

- postawy Polaków wobec totalitaryzmów w historiografii i literaturze XX                      i XXI wieku;

- kryzysy społeczno-polityczne w PRL jako etapy walki o wolność;

- współczesna literatura i sztuka polska w konfrontacji                                          z „niedemokratycznym” państwem;

- przełomowy rok 1989 widziany z różnych perspektyw badawczych.

Zaproponowaną przez nas problematykę prosimy potraktować jedynie jako przykładowe obszary tematyczne. Organizatorzy są otwarci na inne propozycje, uzupełniające oraz poszerzające horyzonty badawcze. Zachęcamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w konferencji wraz          z abstraktem w terminie do 29.08.2018 r.

Informacja o zakwalifikowaniu tematu wystąpienia wraz z numerem konta, na który należy uiścić opłatę konferencyjną w wysokości 200 zł, zostanie przesłana drogą elektroniczną do 02.09.2018 r. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, bufet kawowy, obiad, publikację tekstów w monografii lub czasopiśmie punktowanym (po uzyskaniu pozytywnych recenzji). Uczestnicy organizują, a także pokrywają koszty przejazdu i noclegu na konferencję we własnym zakresie. Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość zakwaterowania w jednym z domów studenckich Akademii Pomorskiej lub wskazania dostępnej bazy hotelowej.

Opieka merytoryczna:

dr hab. prof. AP Paweł Gut  - Instytut Historii i Politologii

dr hab. prof. AP Adela Kuik-Kalinowska – Instytut Polonistyki

Komitet organizacyjny:

mgr Jolanta Czerwiakowska

mgr Ewa Jaszewska

mgr Konrad Mozgawa

mgr Wojciech Wróblewski

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: rada.doktorantow@apsl.edu.pl

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj