Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie na międzynarodowe semianrium naukowe

Zaproszenie na międzynarodowe semianrium naukowe

Instytut Neofilologii Akademia Pomorska w Słupsku i Centrum Kultury i Nauki Kazachskiej imienia Abaja zapraszają do udziału w Międzynarodowym Seminarium Naukowym dla młodych naukowców "Abaj: filozofia, poetyka, recepcja", organizowanym z okazji jubileuszu 175-lecia urodzin Abaja Kunanbajewa.

W ramach seminarium planowane jest omówienie szerokiego zakresu zagadnień, związanych z twórczością kazachskiego filozofa, poety, krzewiciela oświaty i kompozytora Abaja Kunanbajewa. Seminarium otwiera cykl imprez naukowych i kulturalnych organizowanych przez Centrum kultury i nauki kazachskiej, związanych z 175 rocznicą urodzin Abaja.

Data organizacji seminarium: 16-17 października 2019 r.
Miejsce organizacji: Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku

Proponowane zagadnienia badawcze, dla uczestników seminarium:
• Abaj w światowej przestrzeni literackiej;
• Filozoficzne i etyczne idee Abaja we współczesnym świecie;
• Abaj i jego rola w rozwoju kultury i nauki Kazachstanu;
• Abaj we współczesnej przestrzeni informacyjnej;
• Ontologiczne problemy w twórczości Abaja;
• Abaj i problem europejskiej integracji ludów stepowych;
• Światopoglądy oświeceniowe Abaja;
• Słowa pouczające: poetyka i recepcja.
Tematyka wystąpień może zostać poszerzona i nie musi się ona ograniczać do przedstawionych powyżej zagadnień. Główne zadanie naszego Seminarium stanowi poszukiwanie odpowiedzi na różnorakie pytania o charakterze interdyscyplinarnym, związane z aktualnością myśli Abaja Kunanbajewa we współczesnych realiach.
Do udziału w Seminarium zapraszamy wykładowców, studentów i doktorantów, również tych którzy nie znali wcześniej twórczości Abaja. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat, potwierdazjący udział w Seminarium.
 Organizatorzy zapewniają poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz obiad w czasie trwania Seminarium. Nie przewiduje się publikacji referatów. Koszty dojazdu i zakwaterowania ponoszą uczestnicy. Koszt wynajmu pokoju za dobę - 55 zł od osoby.
Zgłoszenie udziału w Seminarium prosimy nadesłać w formie wypełnionego formularza do 10 września 2019 r.
 Osobom, chcącym wziąć udział w Seminarium, wzór formularza zgłoszeniowego prześlemy mailowo.
 Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: abaicentrum@apsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj