Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie na konferencję naukowo-metodyczną

Zaproszenie na konferencję naukowo-metodyczną

12 grudnia br. (środa 9:00 - 19:00) Wydział Edukacji Miasta Słupska, Zakład Edukacji Wczesnej w Instytucie Pedagogiki AP w Słupsku, Słupska Rada Edukacji,

Liderzy sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej przy Prezydencie Miasta Słupska zapraszają na konferencję naukowo-metodyczną

                                                   WSPÓŁCZESNA PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA

                                                            kompetencje – edukacja – terapia

                                                         zorganizowaną po patronatem

                                      Prezydentki Miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej

                                                       JM Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku

                                                  dra hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP

                                                        Dziekana Wydziału Nauk Społecznych

                                                           prof. zw. dra hab. Mirosława Patalona

image alt text

 

 

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj