Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie do lektury nowej książki prof. Piotra Kołakowskiego

Zaproszenie do lektury nowej książki prof. Piotra Kołakowskiego

Miło nam zakomunikować, że ukazała się kolejna książka prof. dr. hab. Piotra Kołakowskiego z Instytutu Historii i Politologii naszej Uczelni pt. "Polsko-czechosłowackie kontakty wojskowe 1921-1938 w dokumentach wywiadu i dyplomacji II Rzeczypospolitej"

Wydawnictwo Rytm, Warszawa 2018, ss. 440.

       Najazd wojsk czechosłowackich na Śląsk Cieszyński oraz nieprzychylne stanowisko Pragi wobec Polski podczas jej wojennych zmagań z Rosją bolszewicką zaciążyły na ich wzajemnych relacjach w dwudziestoleciu międzywojennym. A jeszcze w 1917 r. późniejszy prezydent Republiki Czechosłowackiej Tomáš Garrigue Masaryk konstatował, że bez wolnych Czech nie będzie wolnej Polski, a bez wolnej Polski nie będzie wolnych Czech… Niestety animozje oraz odmienne sposoby zapewniania sobie bezpieczeństwa uniemożliwiały współpracę, a tym samym zawarcie korzystnego sojuszu polityczno-wojskowego. Ten ważny i cenny zbiór materiałów źródłowych, przygotowany przez znawcę problematyki – odzwierciedla kontakty i przejawy współpracy militarnej między Polską i Czechosłowacją od zakończenia walk o granice i przejścia Wojska Polskiego na stopę pokojową w 1921 r. do kryzysu czechosłowackiego w 1938 r. Ukazuje zabiegi mające na celu uzgodnienie konwencji wojskowej przez oba państwa, a także przyczyny, które doprowadziły do tego, że nie została ona podpisana.

        To już siedemnasta książka Pana Profesora! Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!

Znajdziesz nas tutaj