Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie na spotkanie z cyklu Słupskich Czwartków Literackich

Zaproszenie na spotkanie z cyklu Słupskich Czwartków Literackich

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku wspólnie z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Fundacją PRODIRE i Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich Oddział Gdańsk zaprasza na

jedenaste spotkanie z cyklu Słupskich Czwartków Literackich. W tym miesiącu spotkanie odbędzie się 24 maja 2018 r. o godz. 17:00 w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku.

Gościem XI Słupskiego Czwartku Literackiego będzie Zbigniew Zielonka, a przedmiotem dyskursu jego ostatnia powieść historyczna I ona ma zielone oczyModeratorką spotkania będzie dr Krystyna Krawiec-Złotkowska.

Spotkanie z Autorem powieści poprzedzi koncert Piotra Kamińskiego i Klaudii Szepielewicz. W wykonaniu młodych artystów usłyszymy:

  1. Miłość (z repertuaru Marka Grechuty),
  2. Kiedyś byłam różą (z repertuaru: Kayah i Bregovica),
  3. Miasto (piosenka z filmu Miasto 44, sł. Zofia Jaworowska, muz. Paweł Lucewicz),
  4. Wariatka tańczy (sł. Agnieszki Osieckiej, muz. Seweryna Krajewskiego),
  5. Nie wie nikt (z repertuaru Moniki Urlik).

Zbigniew Zielonka to pisarz i uczony, który zawsze dzielił się z innymi zaangażowaniem w sprawy ludzi i Ojczyzny. Od 1980 roku był i jest nadal członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Zawsze wierny ideom Solidarności, realizował je we własnym życiu. Nie lękał się otwarcie głosić swoich poglądów. Swoim doświadczeniem często wspierał też młodszych kolegów. Jako pisarz zawsze tworzył i budował, nigdy nie odtwarzał! Rzeczywistość przez niego kreowana zachwycała Jego współpracowników, studentów, kolegów i koleżanki, wreszcie rzesze czytelników Jego powieści historycznych i studiów historycznoliterackich. Zbigniew Zielonka zapisał się w pamięci tych wszystkich, którzy mieli szczęście spotkać Go na ścieżkach życia. Zawsze otwarty na świat i ludzi, zaangażowany w sprawy społeczne i gotowy nieść pomoc tym, którzy jej potrzebowali. Wspaniały pisarz, ale i adwersarz uczonych lub towarzyskich dysput. W czasie stanu wojennego animator spotkań z ludźmi pióra i osobami walczącymi z systemem komunistycznym, które odbywały się w kościele pw. św. Jacka w Słupsku.Ich celem było szerzenie idei wolnościowych i kształtowanie patriotycznych postaw wśród studentów ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (dzisiaj Akademii Pomorskiej). Aktywny wtedy i nadal zaangażowany w lokalne życie literackie i kulturalne, stanowi wzorzec do naśladowania dla kolejnych pokoleń jako nauczyciel patriotyzmu i sumiennej pracy. Na twórczość Profesora Zbigniewa Zielonki składają się powieści historyczne i prace naukowe: Piekarczyk, „Głosy znad Odry”, 1954, nr 39 (debiut pisarski); W Jemielnicy sądny dzień (Warszawa 1956); Jakub Kania (Katowice 1961); Orły na sarkofagu (Katowice 1964); Klucz ziemi, t. 1-2 (Katowice 1965); Ziemia wschodząca (Warszawa 1973); Księga henrykowska (Warszawa 1979); Śląsk – ogniwo tradycji. Rozważania o historii i kulturze (Katowice 1981); Henryk Prawy (Katowice 1982); Rękopis znaleziony w Rogowie (Poznań 1984); Papa Musioł. Rzecz o Karolu Musiole i Opolu mieście (Opole 1993); Geografia życia literackiego polskiego kręgu kulturowego na Śląsku (Słupsk 1995, rozprawa habilitacyjna); Jakub Kania (Opole 1998); „Praojce, Ojce i my”. Powrót do „Starego kościoła miechowskiego” (Opole 2006) oraz I ona ma zielone oczy (Gdańsk 2015). Jest autorem ponad 200 artykułów, szkiców, esejów oraz wstępów i opracowań dotyczących literatury i kultury Śląska oraz Kaszub. Wypromował 187 osób(w większości magistrów oraz kilkunastu licencjatów). Był również promotorem prac doktorskich. Pod jego kierunkiem powstały dysertacje Jowity Kęcińskiej, Iwony Maciejewskiej oraz Ewy Gruczy. Wielokrotnie doceniany jako animator życia literackiego, zwłaszcza na Śląsku Opolskim, ale i na Kaszubach, które stały się jego nową Małą Ojczyzną, wciąż nie ustaje w pracy na rzecz społeczeństwa. To właśnie z Jego inicjatywy od maja 2017 roku w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku odbywają się Słupskie Czwartki Literackie, które są okazją do promocji twórców, wymiany myśli popularnonaukowej oraz podejmowania dyskursu akademickiego na temat zdarzeń w przestrzeni ogólnopolskiego życia literackiego.

Wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie.

 

Znajdziesz nas tutaj