Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie na promocję książki dra Janusza Czechowskiego

Zaproszenie na promocję książki dra Janusza Czechowskiego

Zapraszamy na promocję książki dra Janusza Czechowskiego z Instytutu Historii i Politologii naszej Uczelni: „Gdynia i Wolne Miasto Gdańsk w politycznej, gospodarczej i kulturalnej perspektywie II Rzeczypospolitej.” 

Spotkanie odbędzie się 13 czerwca br. o godz. 17.00 w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Grodzka 3.

Książka dra Janusza Czechowskiego podejmuje wielopłaszczyznową problematykę Gdyni i Gdańska w okresie międzywojennym. Jednym z poruszanych w pracy aspektów są polityczne relacje II Rzeczypospolitej z Wolnym Miastem w kontekście międzynarodowych uwarunkowań. Niezwykle istotną sprawą, do której również odnosi się praca, była decyzja związana z budową Gdyni i jej późniejsza rola w gospodarczej polityce II Rzeczypospolitej. Nie ulega wątpliwości, że również Gdańsk posiadał duże znaczenie w polskim eksporcie i imporcie. Autor starał się wykazać, że budowa portu w Gdyni nie była skierowana przeciwko ekonomicznej roli Gdańska, że Polska zainteresowana była eksploatacją obu portów. Wiele miejsca poświęcono w pracy okolicznościom w jakich następował rozwój życia kulturalnego Gdyni, a także wydarzeniom kulturalnym związanym z funkcjonowaniem gdańskiej Polonii. Na marginesie zasadniczych rozważań przedstawiona została w opracowaniu idea budowy portu w Tczewie. Lokalizacja ta była w okresie 1919-1920 poważną konkurencją dla planów związanych z Gdynią.

Organizatorzy: Instytut Historii i Politologii, Akademia Pomorska w SłupskuMiejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku oraz Koło Naukowe Historyków AP.

Znajdziesz nas tutaj