Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło

Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie na konferencję naukową w AP w Słupsku

Zaproszenie na konferencję naukową w AP w Słupsku

INSTYTUT POLONISTYKI, RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW zapraszają na: II Interdyscyplinarną Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nie-miejsce, nie- czas”  pod hasłem  ,,Mit-kobieta-bunt”

Słupsk, 28 września 2018 r.

Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Bohaterów Westerplatte 64

            Konferencja, na którą mamy zaszczyt Państwa zaprosić, jest kontynuacją przedsięwzięcia, które odbyło się we wrześniu 2017 roku pod tytułem „Nie-miejsce, nie-czas. Człowiek wobec współczesności”. Tym razem zapraszamy do udziału w dyskusji na temat szeroko rozumianych kategorii: mitu i buntu. Zachęcając do namysłu nad pojęciem mitu, przywołamy słowa Erazma Kuźmy, które doskonale oddają specyfikę tego trudnego do zdefiniowania i niejednoznacznego pojęcia: „Zmienność i nieuchwytność znaczenia mitu – od takich pełnych ubolewania konstatacji  rozpoczynają swe prace prawie wszyscy jego badacze- nie musi być wcale wadą, przeciwnie, niektórzy sądzą, że jest to jego zaletą i siłą”[1]. Centralną postacią naszych rozważań pragniemy uczynić kobietę, wpisując się w ten sposób w obchody setnej rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych. Przy tej okazji chcemy przyjrzeć się mitom dotyczącym kobiet, a funkcjonującym od dawna w obiegu społecznym i mającym swe odzwierciedlenie w literaturze. Interesuje nas również bunt kobiet przeciwko ograniczającym je konwenansom i krzywdzącym stereotypom. Nasza konferencja ma charakter interdyscyplinarny i nie koncentruje się jedynie na problematyce literaturoznawczej. Pragniemy, by rozważania wokół kategorii mitu i buntu oraz kobiety, jako ich podmiotu, podjęte zostały również przed filozofów, antropologów kultury, historyków, historyków sztuki, a także przedstawicieli nauk społecznych: pedagogów, socjologów, politologów. Adresatami wrześniowego spotkania czynimy pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych omawianą problematyką.

Program konferencji dostępny w pliku :

 Program II Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Mit-kobieta-bunt"

         Opieka merytoryczna:

dr hab. prof. AP Adela Kuik-Kalinowska – Zakład Antropologii Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich

Komitet organizacyjny:

mgr Ewa Jaszewska

mgr Katarzyna Wasyl

mgr Wojciech Wróblewski

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: rada.doktorantow@apsl.edu.pl

[1] E. Kuźma, Kategoria mitu w badaniach literackich [w:] Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 77/4, s. 55                                  

Znajdziesz nas tutaj