Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Zintegrowany Program Uczelni

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Szkolenia dla kadry dydaktycznej

Kompetencje kadry dydaktycznej w zakresie e-learningu

W  dniach 20, 21 i 22 czerwca 2022 r. odbyło się szkolenie z e-learningu dla 30 osób będących kadrą dydaktyczną Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Szkolenie przeprowadzono z zakresu prowadzenia zajęć zdalnych zarówno w modelu synchronicznym jak i asynchronicznym z wykorzystaniem platform MS Teams i LMS Moodle oraz z metodyki w zakresie projektowania materiałów na platformę e-learningową.

W ramach szkolenia uczestnicy mieli zapewnione materiały szkoleniowe oraz catering.

Każdy z uczestników otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia.

Znajdziesz nas tutaj