Informujemy, iż w związku z procesem likwidacji Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania dokumenty ww. Uczelni, które wymagają czasowego przechowywania, zostały złożone w następujących archiwach:

1. Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział Słupsk ul. Lutosławskiego 17 
    - w zakresie dokumentów z przebiegu studiów i tzw. „materiałów archiwalnych”.

2. Dokument Biuro Archiwalne- Depozyt Akt Spółka z o.o. w Koszalinie ul. Mieszka I-go 5A
    -w zakresie dokumentów kadrowych i płacowych byłych pracowników WHSZ.

 

whsz mWyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania

powstała w kwietniu 1995 roku jako Wyższa Szkoła Zarządzania. Została wpisana do rejestru MEN pod numerem 54. Założycielem uczelni była Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

WHSZ prowadziła kształcenie na dwóch kierunkach Zarządzanie oraz Turystyka i Rekreacja. Od roku akademickiego 2013/2014 był to jeden kierunek studiów – Zarządzanie. W październiku 2012 roku studiowało w WHSZ łącznie około 500 studentów.

Poza kształceniem na trzyletnich studiach licencjackich WHSZ prowadziła studia podyplomowe w kilku specjalnościach związanych z zarządzaniem.


Struktura organizacyjna WHSZ:

  • Katedra Ekonomii i Finansów
  • Katedra Zarządzania
  • Katedra Turystyki i Rekreacji
  • Studium Języków Obcych
  • Studium Wychowania Fizycznego
  • Biuro Studiów Podyplomowych

W roku akademickim 2012/2013 WHSZ zatrudniała 40 pracowników, w tym 22 nauczycieli akademickich. Uczelnia dysponowała budynkiem dydaktycznym przy ul. Kozietulskiego 6-7 z nowocześnie wyposażonymi salami dydaktycznymi oraz biblioteką dysponującą bogatym zbiorem książek z zakresu nauk ekonomicznych.

Budżet uczelni za 2010 rok wynosił:

  • przychody: 4 250 000 zł,
  • koszty: 4 272 500 zł.

Budżet za 2011 r.:

  • przychody: 3 760 000 zł,
  • koszty: 3 830 000 zł.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Słupsku,założyciel WHSZ, z dniem 1 kwietnia 2016 r. rozpoczęła proces likwidacji uczelni.

Kronika Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania

POBIERZ: Kronika Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania  icon red pdf