Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Ukraina

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Ogólne zasady udzielania świadczeń medycznych/Загальні принципи надання медичних послуг

Ogólne zasady udzielania świadczeń medycznych 

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży,

- potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP,

- po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., 

możesz zgłosić się z problemem zdrowotnym do placówek medycznych, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i uzyskać darmową pomoc.

 

Загальні принципи надання медичних послуг 

Якщо ви є громадянином України, який має посвідчення, видане прикордонником Республіки Польща, або відбиток печатки Прикордонної служби Республіки Польща в проїзному документі,

- підтверджуючи законне перебування на території Республіки Польща,

- після перетину кордону з 24 лютого 2022 року, 

ви можете повідомити про проблему зі здоров'ям медичним закладам, які мають договір з Національним фондом охорони здоров'я, та отримати безкоштовну допомогу.

Znajdziesz nas tutaj