Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Drugi spływ kajakowy realizowany pod hasłem „Pamiętamy! Wielkiemu Papieżowi-Polakowi – Akademia Pomorska w Słupsku”.

Drugi spływ kajakowy realizowany pod hasłem „Pamiętamy! Wielkiemu Papieżowi-Polakowi – Akademia Pomorska w Słupsku”.

SWFiS zorganizowało 30.05.2020 drugi spływ Brdą z cyklu spływów kajakowych szlakami świętego Jana Pawła II. Tym razem płynęliśmy z Przechlewa do miejscowości Małe Swornegacie czyli 25km.

W imprezie wzięło udział 28 uczestników, od uczniów szkoły podstawowej, przez grupę studentów Akademii Pomorskiej, po emerytowanych mieszkańców ziemi słupskiej.

Rozpoczęliśmy w Przechlewie przy pięknym ośrodku OSiR. Gościem naszego spływu była pani Prorektor dr hab. Danuta Gierczyńska prof. AP, za którą w kajaku odpowiadał Artur Grabowski. Po pamiątkowym zdjęciu, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, zaczęliśmy spływ. Po drodze minęliśmy most w Piaszczycy i wiadukt kolejowy w pobliżu Sąpolna, by w Ciecholewach przy ognisku i kiełbaskach trochę odpocząć.

Po kilku kilometrach wpłynęliśmy, parafrazują A. Mickiewicza,  na szeroki przestwór oceanu czyli na  Jezioro Charzykowskie – kolebkę polskiego żeglarstwa. Spływ zakończyliśmy w miejscowości Małe Swornegacie po pokonaniu 25km.  Przez cały spływ towarzyszyła nam piękna pogoda, wspaniała przyroda i olbrzymia doza humoru.

Na kolejny spływ SWFiS zaprasza 13.06.2020. Spływ odbędzie się na trasie Mylof – Woziwoda (23km). Transport do Mylof we własnym zakresie (i to jest jedyny koszt uczestnika).

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 1

1. Osoby zainteresowane udziałem w spływie 13.06.2020 wyślą na adres: robert.bak@apsl.edu.pl  treść - Wyrażam swoją gotowość do udziału w spływie kajakowym w dniu 13.06.2020 – nazwisko i imię.

Taki akces dotyczy tylko jednej osoby. Można jednak zaznaczyć, iż dana osoba chce płynąć z … (podać imię i nazwisko partnera), wtedy jednak partner też musi wysłać deklarację udziału. Czas na wysłanie tego zgłoszenia - do najbliższego wtorku (02.06) do 16.00. Taki akces nie jest jednoznaczny z zakwalifikowaniem na spływ.

W dalszej procedurze osoba ta, uzyska drogą mailową dokumenty, które po podpisaniu odeśle na adres: robert.bak@aspl.edu.pl w formie scanu czy jpg,  do najbliższej środy (03.06) do godz. 08.00.

3. Osoby zakwalifikowane na spływ (czyli te, które właściwie wypełniły dokumenty i w terminie je odesłały) zostaną powiadomione KOMUNIKATEM ORGANIZACYJNYM nr 2, że znajdują się na liście uczestników spływu.

Osoba, która nie spełni powyższych warunków, nie jest brana pod uwagę przy zakwalifikowaniu na spływ.

Istotnym elementem selekcji, przy dużej ilości chętnych, będzie kolejność nadesłanych właściwie wypełnionych dokumentów.   Liczba miejsc jest ograniczona.

Znajdziesz nas tutaj