Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Studenckie praktyki zawodowe

Uczelniany Koordynator Praktyk i Staży

kontakt:

e-mail: praktyki.apsl@apsl.edu.pl 

 

Regulacje dotyczące studenckich praktyk zawodowych na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych

 

Schemat obiegu dokumentacji do odbycia studenckiej praktyki zawodowej

  1. Akademicki Opiekun Praktyk dostarcza do Biura Kształcenia (BK) informację (tabelę) o zamierzonym miejscu odbywania studenckiej praktyki zawodowej
  2. Na podstawie wniosku o zamierzonym miejscu odbywania studenckiej praktyki zawodowej BK sporządza dokumenty (skierowanie, porozumienie między AP a placówką, jednostką, instytucją).
  3. Akademicki Opiekun Praktyk osobiście odbiera przygotowaną dokumentację w terminie umówionym z pracownikiem BK.
  4. Akademicki Opiekun Praktyk wręcza dokumenty studentowi. 
  5. Student dostarcza dokumentację opiekunowi z ramienia placówki/instytucji/jednostki w celu uzupełnienia i podpisania dokumentów po odbytej praktyce.
  6. Uzupełnioną dokumentację po studenckiej praktyce zawodowej student zwraca Akademickiemu Opiekunowi Praktyk, który po zweryfikowaniu dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym z odbytej studenckiej praktyki zawodowej przez studenta składa zgodnie z procedurą przyjęcia w jednostce dydaktycznej.
  7. Akademicki Opiekun Praktyk zdaje do BK inne dokumenty po sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym, w tym jeden egzemplarz podpisanego porozumienia między AP, a reprezentantem placówki, jednostki instytucji.

Procedury przed/ po studenckich praktykach zawodowych w jednostkach dydaktycznych/ kierunkach kształcenia

Poszczególne procedury i uregulowania w sprawie studenckich praktyk zawodowych dla każdego kierunku/specjalności- dostępne są na stronach poszczególnych instytutów/ jednostek dydaktycznych/ kierunków kształcenia.

 

Ubezpieczenie NNW i OC na czas studenckiej praktyki zawodowej i stażu

Znajdziesz nas tutaj