Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Praktyki studenckie

Regulacje dotyczące praktyk na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych

Pliki do pobrania:    

 

Schemat przepływu dokumentacji związanej z zawierania umów na praktyki (nauczycielskie)

OBOWIĄZUJĄCY SCHEMAT PRZEPŁYWU DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z PRZYGOTOWANIEM DOKUMNTACJI NA PRAKTYKI:

  1. Opiekun AP dostarcza do BK uzupełnioną tabelę (zał. nr 1).
  2. Na podstawie tabeli BK sporządza dokumenty (skierowanie, porozumienie między AP a placówką, i umowę RODO).
  3. Opiekun AP osobiście odbiera przygotowaną dokumentację w terminie umówionym z pracownikiem BK.
  4. Opiekun AP wręcza dokumenty studentom i wyznacza obowiązkowy termin zwrotu podpisanych porozumień i RODO (jeden egzemplarz każdego dokumnetu).
  5. Student dostarcza dokumentację opiekunowi z ramienia Placówki/Szkoły w celu uzupełnienia i podpisania kompletu dokumentów (porozumienie między AP a placówką, i umowę RODO).
  6. Uzupełnioną  dokumentację student zwraca opiekunowi AP w wyznaczonym przez opiekuna terminie.
  7. Opiekun AP oddaje umowy wraz z rachunkami i oświadczeniami do BK.

Pliki do pobrania:   

Regulaminy praktyk

Regulaminy praktyk dla każdego kierunku/specjalności- dostępne są na stronach poszczególnych instytutów.

Znajdziesz nas tutaj