Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studenci

Studenci

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Rok akademicki 2022/2023

​​​​​​1. Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
2. Wysokość stypendium dla osób z niepełnosprawnościami jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności.
3. W przypadku gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.
4. W przypadku utraty ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub utraty stopnia niepełnosprawności i ponownym ustaleniu stopnia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia oraz złożył wniosek o przyznanie stypendium  dla osób z niepełnosprawnościami w terminie trzech miesięcy od utraty ważności poprzedniego orzeczenia.

 

Pobierz wniosek:

Do wniosku dołącz kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 

Wysokość stypendium  dla osób z niepełnosprawnościami w roku akademickim 2022/2023

Dla studentów
 STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Kwota stypendium (w zł)
 Lekki  500
 Umiarkowany800
 Znaczny1000

 

Dla doktorantów
 STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Kwota stypendium (w zł)
 Lekki  200
 Umiarkowany300
 Znaczny400

 

Znajdziesz nas tutaj