Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

praca socjalna

Studia stacjonarne, Studia niestacjonarne

Semestr zimowy 2022/2023

Uwaga - plan jest niekompletny i ulegnie zmianie.

 

Informacja na temat szkolenia BHP - dotyczy wszystkich studentów pierwszych lat, niezależnie od poziomu studiów i formy.

Proszę założyć konto na platformie e-learningowej https://ckel.apsl.edu.pl/

Na głównej stronie dostępna jest "Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej  KBN dla studentów", w której opisany jest sposób założenia konta na platformie.

Następnie proszę wejść do kursu (link poniżej) za pomocą klucza 

https://ckel.apsl.edu.pl/course/view.php?id=410

Klucz - BHP2022

 

 

Znajdziesz nas tutaj