Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

pedagogika

Informacje o odwołanych/przełożonych zajęciach

(Proszę kliknąć powyższy link)

 

Terminarz zjazdów w semestrze zimowym 2022/2023

 

 

 

Informacja na temat szkolenia BHP - dotyczy wszystkich studentów pierwszych lat, niezależnie od poziomu studiów i formy.

Proszę założyć konto na platformie e-learningowej https://ckel.apsl.edu.pl/

Na głównej stronie dostępna jest "Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej  KBN dla studentów", w której opisany jest sposób założenia konta na platformie.

Następnie proszę wejść do kursu (link poniżej) za pomocą klucza https://ckel.apsl.edu.pl/course/view.php?id=410

Klucz - BHP2022

 

Semestr letni

Studia stacjonarne, niestacjonarne

Uwaga - plan jest niekompletny i ulegnie zmianie.

 

Rozkład zajęć  modułu dla I SDS i II SPS rok 2021/2021.

Uwaga zajęcia rozpoczynają się od 06 października!

 

Studia niestacjonarne - terminarz zjazdów

Terminarz może ulec zmianie.

UWAGA ZMIANA W TERMINARZU N III PRACA SOCJALNA.

Aktualizacja - 28.12.2021 r.

 

 

Zmiana wykładowcy z lektoratu języka rosyjskiego. 

Zajęcia z Panem dr P. Gancarzem przejmuje:

- I SPS stacjonarne - M. Ponomarienko.

- II SPS stacjonarne - M. Ponomarienko

- I SDS stacjonarne - E. Promińska

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć.

Kontakt do wykładowców:

maxim.ponomarenko@apsl.edu.pl

ewa.prominska@apsl.edu.pl

Wykładowcy języków obcych:

jacek.czyżyk@apsl.edu.pl

ttszymanski@gmail.com

agnieszka.pierzchalska@apsl.edu.pl

maciej.rozanski@apsl.edu.pl

bozena.sypianska@apsl.edu.pl

tadeusz.osuch@apsl.edu.pl

agnieszka.wojewoda@apsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj