Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Senat AP

Zaproszenia na posiedzenie Senatu

Zobacz zaproszenia

Lista członków Senatu Akademii Pomorskiej

Lp.

 

CZŁONKOWIE SENATU

 

 

Rektor, Prorektorzy

1.

Dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP

2.

Dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP (z głosem doradczym)

3.

Dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP (z głosem doradczym)

4.

Dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP

 

Nauczyciele akademiccy z tytułem profesora lub stopniem nauk. dra hab.

5.

Dr hab. Anna Babicka-Wirkus, prof. AP

6.

Dr hab. sztuki Joanna Bernagiewicz, prof. AP

7.

Prof. dr hab. Roman Drozd

8.

Dr hab. Dariusz Ficek, prof. AP

9.

Dr hab. Piotr Frąckiewicz, prof. AP

10.

Dr hab. Iwona Jażewicz, prof. AP

11.

Dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP

12.

Prof. dr hab. Piotr Kołakowski

13.

Dr hab. n. med. Przemysław Kowiański, prof. AP

14.

Dr hab. Robert Kuśnierz, prof. AP

15.

Dr hab. Jolanta Morozińska-Gogol, prof. AP

16.

Prof. dr hab. dr h.c. Dariusz Szpoper

17.

Ks. dr hab. Józef Szymański, prof. AP

18.

Dr hab. Tomasz Tomasik, prof. AP

 

Nauczyciele akademiccy

19.

Dr Stanisław Kowalczyk

20.

Dr Grażyna Lisowska

21.

Dr Izabela Szkurłat

22.

Dr Wioletta Szymańska

23.

Dr Monika Waśkow

 

Przedstawiciel SPNJO, SWFiS, Biblioteki

24.

Mgr Anna Lewna

 

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

25.

Mgr Mirosława Jagodzińska

26.

Dr Paulina Szmielińska-Pietraszek

 

Przedstawiciel Samorządu Doktorantów

27.

 

Studenci

28.

Mateusz Górski

29.

Agnieszka Łanska

30.

Aleksandra Modliszewska

31.

Adrianna Mozgawa

32.

Klaudia Pilarek

 

Z głosem doradczym

 

Mgr inż. Sławomir Ziemianowicz – Dyrektor ds. Infrastruktury

 

Mgr Elżbieta Nowosad –  Kwestor

 

Dr Beata Taraszkiewicz – Dyrektor Biblioteki Uczelnianej

 

Dr hab. Krystyna Złotkowska-Krawiec, prof. AP  – NSZZ „Solidarność”

 

Dr Piotr Gancarz - ZNP

 

Zbigniew Bronk – KNSZZ „Solidarność ‘80”

 

Mgr Krzysztof Biernacki – KZ WZZ „Sierpień ‘80”

 

Goście Senatu

 

Marek Bączkiewicz – Prezes Engie EC

 

Andrzej Wójtowicz – Prezes Wodociągi Słupsk

 

Dariusz Młynarkiewicz – Radca prawny

 

Komisje Senatu kadencji 2016-2020

Zobacz składy Komisji

Znajdziesz nas tutaj