Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Senat AP

Zaproszenia na posiedzenie Senatu

Zobacz zaproszenia

Lista członków Senatu Akademii Pomorskiej

 

Lp.

 

CZŁONKOWIE SENATU

 

 

Rektor, Prorektorzy

1.

Dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP

2.

Dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP (z głosem doradczym)

3.

Dr hab. Marek Łukasik, prof. AP (z głosem doradczym)

4.

Dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP

5.

Dr hab. Dariusz Ficek, prof. AP

 

Nauczyciele akademiccy z tytułem profesora lub stopniem nauk. dra hab.

6.

Dr hab. Anna Babicka-Wirkus, prof. AP

7.

Dr hab. sztuki Joanna Bernagiewicz, prof. AP

8.

Prof. dr hab. dr h. c. mult. Roman Drozd

 

9.

Dr hab. Piotr Frąckiewicz, prof. AP

10.

Dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP

11.

Dr hab. Iwona Jażewicz, prof. AP

12.

Prof. dr hab. Piotr Kołakowski

13.

Dr hab. n. med. Przemysław Kowiański, prof. AP

14.

Dr hab. Robert Kuśnierz, prof. AP

15.

Dr hab. Jolanta Morozińska-Gogol, prof. AP

16.

Prof. dr hab. dr h.c. Dariusz Szpoper

17.

Ks. dr hab. Józef Szymański, prof. AP

18.

Dr hab. Tomasz Tomasik, prof. AP

 

Nauczyciele akademiccy

19.

Dr Stanisław Kowalczyk

20.

Dr Grażyna Lisowska

21.

Dr Izabela Szkurłat

22.

Dr Wioletta Szymańska

23.

Dr Monika Waśkow

 

Przedstawiciel SPNJO, SWFiS, Biblioteki

24.

Mgr Anna Lewna

 

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

25.

Mgr Mirosława Jagodzińska

26.

Dr Paulina Szmielińska-Pietraszek

 

Przedstawiciel Samorządu Doktorantów

27.

Mgr Patrycja Jędrzejewska

 

Studenci

28.

Mateusz Górski

29.

Aleksandra Modliszewska

30.

Adrianna Mozgawa

31.

Klaudia Pilarek

32.

Jakub Żuliński

 

Z głosem doradczym

 

Dr hab. Krystyna Złotkowska-Krawiec, prof. AP  – NSZZ „Solidarność”

 

Dr Piotr Gancarz - ZNP

 

Zbigniew Bronk – KNSZZ „Solidarność ‘80”

 

Mgr Krzysztof Biernacki – KZ WZZ „Sierpień ‘80”

 

Przedstawiciele Rady Uczelni

 

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Rady Uczelni

 

Prof. dr hab. Wojciech Skóra – upoważniony reprezentant Rady Uczelni

 

Goście Senatu

 

Mgr Marzena Łukasik – Dyrektor ds. organizacyjnych

 

Mgr Elżbieta Nowosad –  Kwestor

 

Andrzej Wójtowicz – Prezes Wodociągi Słupsk

 

Dariusz Młynarkiewicz – Radca prawny

 

Mgr Justyna Nowicka – obsługa techniczna

 

 

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj