Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Biuro ds. Kształcenia

Biuro ds. Kształcenia

Prorektor ds. Kształcenia

dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP

tel. (59) 84 05 937  e-mail: andrzej.urbanek@apsl.edu.pl

pokój 325

Kierownik

dr Paulina Szmielińska-Pietraszek

tel. (59) 84 05 919  e-mail: paulina.szmielinska-pietraszek@apsl.edu.pl

pokój 206

Sekcja ds. programów studiów i edukacji ustawicznej

mgr Joanna Głogowska

 Specjalista ds. edukacji ustawicznej

obsługa kancelaryjno- biurowa Prorektora ds. Kształcenia

tel.: (59) 84 05 936  e-mail: joanna.glogowska@apsl.edu.pl

pok. 325

Sekcja ds. koordynacji kształcenia

mgr Adriana Garbowska

Specjalista ds. dydaktyki

tel.: (59) 84 05 920  e-mail: adriana.garbowska@apsl.edu.pl

pok. 206

 

mgr Joanna Kubić-Sołtysiak

Specjalista ds. dydaktyki

tel.: (59) 84 05 920  e-mail: joanna.kubic-soltysiak@apsl.edu.pl

pok. 206

 

mgr Mariola Medwid

 Stanowisko ds. wymiany studenckiej

tel.: (59) 84 05 943  e-mail: mariola.medwid@apsl.edu.pl

pok. 206

 

 

Znajdziesz nas tutaj