Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
PLANOWANIE W SEMESTRZE LETNIM 2020/21

PLANOWANIE W SEMESTRZE LETNIM 2020/21

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP ustalił terminy związane z planowaniem na semestr letni 2020/2021

Planowanie w semestrze letnim 2020/21 obywać się będzie dwutorowo: „tradycyjnie” - w wersji papierowej oraz z wykorzystaniem pensum i rozy:

 

Obowiązuje następujący terminarz i kolejność układania planów studiów stacjonarnych (tradycyjnie):

1. Przygotowanie przez Jednostki Organizacyjne   korekty podziałów na  grupy  i przekazanie do BOSiD i do Biura ds. Kształcenia (wersja elektroniczna) – do 15.01.2021 r.

 

2. Układanie tygodniowych planów studiów / rozkładów zajęć/ rozpoczynają jednostki „usługowe” w następujących terminach:

Od 11.01. -15.01.2020r.   STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

W tym terminie rezerwacji sal dokonuje Jednostka, do których ma pierwszeństwo

Od 18.01.- 21.01.2020r.   STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

 W tym terminie rezerwacji sal dokonuje Jednostka, do których ma pierwszeństwo

Od 22.01.- 25.01.2020r.   INSTYTUT PEDAGOGIKI (zajęcia dla ścieżki nauczycielskiej)

W tym terminie rezerwacji sal dokonuje Jednostka, do których ma pierwszeństwo

Od 26.01.- 27.01.2020r.   INSTYTUT NAUK ŚCISŁYCH I TECHNICZNYCH - PRACOWNIA INFORMATYKI

W tym terminie rezerwacji sal dokonuje Jednostka, do których ma pierwszeństwo.

Sporządzone plany jednostki usługowe przekazują drogą elektroniczną:

- po 1 egzemplarzu do Instytutów/Katedr w celu naniesienia przedmiotów kierunkowych

- po 1 egzemplarzu do Biura ds. Kształcenia

 

3. Instytuty/Katedry, na sporządzone plany przez jednostki usługowe, nanoszą przedmioty kierunkowe w terminie od:  28.01.2021r.- 09.02.2021r.

 

4. Do 10.02.2020r.  Instytuty/Katedry  dostarczają rozkłady zajęć do Biura ds. Kształcenia (Sekcja ds. Koordynacji Kształcenia) w celu ich sprawdzenia.

 

5. Od dnia 15.02.2021r. tygodniowe rozkłady zajęć należy podać do wiadomości społeczności akademickiej.

 

Rozkłady zajęć dla każdego roku i kierunku, przed umieszczeniem na stronie internetowej powinny uzyskać akceptację Biura ds. Kształcenia, co do zgodności z planami studiów.

Znajdziesz nas tutaj