Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Partnerzy

Herbarium UGDA - Universitatis Gedanensis 

Herbarium Universitatis Gedanensis UGDA to:

 • Zielnik roślin naczyniowych UGDA. Liczebność 220 000 okazów
 • Zielnik mszaków UGDA. Liczebność 12 000 okazów
 • Zielnik porostów UGDA-L.

W skład Kolekcji porostów wchodzi:

 • Kolekcja T. Sulmy. Liczebność 60 000 okazów
 • Kolekcja prof. D. Szlachetko UGDA-Orchid. Liczebność: 10 000 okazów
 • Kolekcja próbek materiału genetycznego UGDA-DNA. Liczebność: 1000 rekordów
 • Kolekcja preparatów mokrych roślin z rodziny Orchidaceae UGDA-Liquid. Liczebność: 10 000 preparatów
 • Kolekcja oryginalnych rycin wykonanych podczas kwerend w zielnikach całego świata. Liczebność: 15 000 rycin. 

 Herbarium SZUB - Herbarium Stetinensis

Zielnik Uniwersytetu Szczecińskiego Herbarium Stetinensis SZUB składa się z: 

 • Zielnika roślin naczyniowych SZUB – ok. 55 000 okazów
 • Zielnika porostów SZUB-Lichen – ok. 8000 okazów
 • Zielnika grzybów SZUB-F – ok. 6000 okazów
 • Zbiorów niemieckich historycznych (1837-1939) – 1401 alegatów. 

Najważniejsze wśród tych zbiorów to: alegaty niemieckie z XIX, zielnik Baenitza, zielnik E. Ćwiklińskiego, zielnik S. Kownasa, zielnik M. Ciaciury, a także ważne pod względem taksonomicznym i unikalne w skali kraju opracowane kolekcje naukowe (Carex grupa flava, Elatinaceae, gatunki torfowiskowe Pomorza, grzyby makro i mikroskopowe Opegrapha s.l., porosty kserotermiczne Pomorza, porosty Puszczy Bukowej, Drawieńskiego i Wolińskiego Parku Narodowego, Puszczy Goleniowskiej i Puszczy Wkrzańskiej. 
SZUB-Lichen oprócz zbiorów pomorskich zawiera unikatową kolekcję z Armenii (zbiory z obszarów jak dotąd nie rozpoznanych pod względem bioty porostów). Około 80% kolekcji to okazy pochodzące z Pomorza Zachodniego, pozostałe to kolekcje z innych terenów Polski,  a także ze Skandynawii (Bornholm, Norwegia), obszaru basenu Morza Śródziemnego (Baleary, Sardynia, Płw. Apeniński, Peloponez) oraz Armenii i Rosji (porosty). 

Zielnik grzybów-SZUB-F posiada w swoich zasobach ok. 6000 okazów grzybów makroskopijnych (macromycetes) i mikroskopijnych (micromycetes), zbieranych od 1989 roku, głównie na terenie Pomorza oraz w innych regionach Polski. Znajdują się w nim bogate kolekcje grzybów makroskopijnych lasów bukowych Ińskiego Parku Krajobrazowego i Wolińskiego Parku Narodowego oraz największe w Polsce zbiory grzybów występujących na torfowiskach wysokich i przejściowych, pochodzące głównie z obszaru północno-zachodniej Polski.  

Szczecińska Kolekcja Okrzemek SZCZ (Szczecin Diatom Culture Collection)

Szczecińska Kolekcja Okrzemek SZCZ (Szczecin Diatom Culture Collection) to:

 • 50 000 preparatów mikroskopowych, które zostały wytworzone z 26 000 prób pobranych z siedlisk słodkowodnych i morskich z całego świata
 • 50 000 preparatów mikroskopowych
 • 1800 szczepów żywych okrzemek 
 • 1700 szczepów morskich okrzemek 

 

Znajdziesz nas tutaj