Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zasoby tradycyjne

Zbiory Biblioteki Uczelnianej liczą ok. 400 tys. jednostek inwentarzowych, w tym:

  • ok. 350 tys. wydawnictw zwartych (książek)
  • ok. 50 tys. jednostek inwentarzowych czasopism (3 tys. tytułów czasopism, ok. 200 w prenumeracie bieżącej)
  • ok. 17 tys. zbiorów specjalnych.

Profil gromadzonych zbiorów:

  • nauki humanistyczne: literatura piękna polska i obca, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza
  • nauki społeczne: psychologia, pedagogika, filozofia
  • nauki matematyczno-przyrodnicze: biologia, nauki o Ziemi
  • nauki o zdrowiu: pielęgniarstwo, ratownictwo
  • bezpieczeństwo narodowe
  • prawo, administracja, zarządzanie.

KATALOG ZBIORÓW

ZGŁOŚ KSIĄŻKĘ DO ZAKUPU

ZESPÓŁ BIBLIOTEK NAUKOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Pracownicy i studenci Akademii Pomorskiej w Słupsku, posiadający ważną kartę biblioteczną, mogą otrzymać w Wypożyczalni naszej Biblioteki Głównej skierowanie uprawniające do wypożyczania książek z bibliotek naukowych Trójmiasta, wchodzących w skład Zespołu Bibliotek Naukowych Województwa Pomorskiego – z uwzględnieniem ich wewnętrznych regulaminów.

Są to biblioteki:

Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (dawniej Akademia Medyczna)

Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Gdyni

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku

Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Biblioteka Główna AWFiS w Gdańsku

Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego

Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku

Wojewódzka i Miejska Biblioteka  Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku
 

 

 

Znajdziesz nas tutaj