Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zasoby elektroniczne

ARIANTA 
Baza indeksująca polskie czasopisma elektroniczne naukowe i branżowe.

ASFA: AQUATIC SCIENCES AND FISHERIES ABSTRACTS 
Baza z zakresu nauk wodnych i rybołówstwa (dostęp w Bibliotece Uczelnianej oraz w sieci komputerów AP).

EUROPEJSKI MATEMATYCZNY SERWIS INFORMACYJNY
Baza z zakresu matematyki.

FEDERACJA BIBLIOTEK CYFROWYCH 
Agregator ułatwiający odnalezienie zasobów cyfrowych dostępnych poprzez Internet w polskich rozproszonych bibliotekach cyfrowych.

IBUK Libra 
Czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych z różnych dziedzin nauki (dostęp w Bibliotece Uczelnianej, sieci komputerów AP oraz z dowolnego urządzenia z Internetem po uzyskaniu kodu w Oddziale Informacji Naukowej BU). 

LEGALIS 
System informacji prawnej Wydawnictwa C.H. Beck aktualizowany codziennie w wersji on-line (dostęp w Bibliotece Uczelnianej oraz w sieci komputerów AP).

MATHSCINET
Baza z zakresu matematyki (dostęp w Bibliotece Uczelnianej oraz w sieci komputerów AP).

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI 
Licencjonowane zasoby obejmujące następujące bazy: EBSCO, Elsevier, Nature, Science, SCOPUS, Springer, Web of Science, Wiley-Blackwell (dostęp w Bibliotece Uczelnianej oraz w sieci komputerów AP).
 

LINKI

 

Znajdziesz nas tutaj